H.M. Konungens tal vid banketten på Kungliga slottet med anledning av statsbesök från Grekland

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Drottningen och jag hälsar Er, Herr President, varmt välkommen till Sverige! Vi gläder oss åt att det första grekiska statsbesöket i vårt land nu genomförs. Det sker under en årstid då Sverige visar sig från sin vackraste sida.

Våren 1999 besökte Drottningen och jag Grekland. Det var vårt första statsbesök i Ert land och vi har många fina minnen kvar av den resan.

Banden mellan våra båda länder sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan våra vikingar besökte Grekland. Bevis för detta finns bland annat i form av runskrifter på det stora stenlejonet från antik tid som länge stod i Pireus hamn. Vikingarna kom till dåtidens Bysans för att se och lära, handla eller ta värvning.

Långt senare, när den grekiska frihetskampen tog sin början lockades svenskar av de appeller som Lord Byron och andra sände ut över Europa. Sverige placerade därefter 1833 sitt första sändebud, Carl Peter von Heidenstam, i det befriade Grekland. Han stannade hela 47 år på sin post, fortfarande ett oslaget rekord i den svenska utrikesförvaltningen.

Svensk solidaritet med det grekiska folket fortsatte. Under krigsåren 1942-45 organiserade svenska och schweiziska rödakorsare omfattande nödleveranser av livsmedel, kläder, medicin och fordon. Och 30 år senare, under juntatiden, var sympatin djup och stödet starkt i Sverige för kampen att återupprätta den grekiska demokratin. Då knöts många nya och ännu bestående vänskapsband på både politisk och personlig nivå. *

I Grekland stod den västerländska kulturens vagga som givit inspiration till såväl litteraturen, filosofin som konsten. Det grekiska språket lever fortfarande kvar i västerländska språk genom ord som exempelvis "demokrati".

Grekland har också producerat två Nobelpristagare i litteratur, 1963 och 1979, ett tecken på att grekisk kultur än idag är levande och av världsklass.

De kulturella förbindelserna mellan våra båda länder är mycket levande. Svenska institutet i Athen grundades för precis
60 år sedan. Institutet har värnat om och stött kulturutbytet mellan våra länder och främjat forskning om Greklands antika kultur. 1999, under vårt statsbesök, var Drottningen och jag där och bildade oss en egen uppfattning om dess framstående arbete. Dessutom kunde vi besöka Asine där min farfar, Kung Gustaf VI Adolf, noga följde utgrävningarna på sin tid. Nu i vår har institutets 60-årsjubileum uppmärksammats med olika evenemang i Athen och Stockholm.
*
Sedan 1995 är våra länder nära knutna till varandra genom medlemskapet i Europeiska Unionen. Det svenska anslutningsfördraget undertecknades faktiskt i Korfu i juni 1994, då Ni, Herr President, var utrikesminister.

EU-samarbetet innebär att vi tillsammans kan möta vår tids stora utmaningar, bland annat miljö- och klimatfrågan, som jag också personligen engagerar mig starkt i.

Som ordförande i EU hösten 2009 kommer Sverige att arbeta målmedvetet för att vid FN-toppmötet i Köpenhamn i december samma år nå en överenskommelse om ett nytt internationellt klimatavtal. De ambitiösa målsättningarna i EU:s klimat- och energipaket innebär att vi med stor trovärdighet kan gå in i förhandlingar med länder som Indien, Japan, Kina, Ryssland och USA. EU har goda förutsättningar att utvecklas till förebild för resten av världen då det gäller att förena ekonomisk tillväxt med minskade koldioxidutsläpp. Grön teknologi är också en framtidsbransch med enorma exportmöjligheter.

Det nya Lissabonfördraget, som vi räknar med träder i kraft den
1 januari nästa år, banar väg för ett mer öppet och effektivt europasamarbete. Det innebär också att EU:s roll på den internationella scenen kan stärkas och att det gemensamma europeiska ansvaret för att hjälpa till att skapa fred och välstånd över hela världen växer.

Redan idag agerar Grekland och Sverige aktivt i viktiga fredsfrämjande insatser. Våra soldater samverkar i Afghanistan och Kosovo. Vi är också drivande i att försöka säkra regional stabilitet på Västra Balkan och för att främja dessa länders integration i EU. Grekland och Sverige ser båda stora fördelar i ett kommande EU-medlemskap för Turkiet.

Medlemskapet i EU har gjort det lättare att resa mellan våra länder, att studera, arbeta, handla och etablera företag. Många har dragit nytta av dessa nya möjligheter och vi har därför kommit närmare varandra.

Näringslivet i Grekland och Sverige utvecklas snabbt. Det bör finnas goda möjligheter att öka den grekiska exporten till Sverige och svensk export till Grekland inom en rad områden. Jag ser fram emot morgondagens affärsseminarium som jag hoppas skall resultera i nya kontakter och så småningom kanske också nya kontrakt.

Den svenska turismen till Grekland ligger sedan många år på en mycket hög nivå. Ungefär en halv miljon svenskar besöker årligen Grekland. Jag har själv upplevt den grekiska övärldens charm under några seglatser. Därför förvånar mig knappast den svenska turistströmmen. Men nu är det också vår förhoppning att ni greker i större utsträckning skall upptäcka vårt vackra Sverige. Även vi har fantastiska skärgårdar och stora kulturskatter, för att inte tala om Midnattssolen och fjällvärlden.

Vi ser Ert statsbesök i Sverige som en bekräftelse på våra långvariga kontakter under nästan två hundra. Jag hoppas att Ni skall lära känna vårt moderna Sverige. Drottningen och jag vill också återgälda den gästfrihet som vi upplevt i Grekland, under vårt statsbesök och nu senast under de Olympiska Spelen 2004, då även Prins Carl Philip var med. Sist, men inte minst, önskar jag att Ni skall få träffa några av alla Era landsmän och -kvinnor som hjälpt till att bygga vårt moderna Sverige.

För Er, Herr President, och Er familj, för det grekiska folkets fortsatta välgång föreslår jag att vi gemensamt höjer en skål.