H.M. Konungens tal i samband med Monarks 100-årsjubileum

Varberg

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Ärade värdar,
Kära vänner,

Min närmaste omgivning vet att cyklar och jag i stadstrafik egentligen aldrig varit en lyckad kombination, men detta till trots lyfter jag som landets monark idag på hatten för företaget Monark som i år firar sitt 100-årsjubileum.

Som vi alla vid det här laget vet, grundades bolaget 1908 av en driftig herre vid namn Birger Svensson. Det skedde just här i Varberg. Den utveckling som företaget sedan genomgått visar med stor tydlighet på betydelsen av entreprenörskap.

Det är med stor beundran vi idag kan konstatera att drivkraften i Birger Svensson entreprenörskap, ledarskap, affärsmannaskap och uppfinningsförmåga fortfarande är i hög grad levande i dagens Monark.

Naturligtvis innebär en så lång levnadshistoria att företaget genomgått stora förändringar, som satt sina spår i båda ägandeförhållanden, struktur och personal. Det har därför varit särskilt roligt för mig att vid rundvandringen jag gjorde under eftermiddagen kunna se bevis på att kunniga och kompetenta medarbetare fortfarande gör fina produkter. Produkter som på ett utmärkt sätt motsvarar varumärket Monark.

Jag vill avsluta med att tacka våra generösa värdar för en intressant dag och för en fin jubileumsmiddag. Familjen Grimaldi och alla Monarkare önskas en lyckosam fritid med en fortsatt lysande utveckling.

Från en Monark till en annan:
Skål och lycka till!