H.M. Konungens introduktionstal vid Workshop i Helsingfors

Helsingfors, Finland

(Det talade ordet gäller)

Scouter,
Kära vänner,

Jag har varit scout i mer än ett halvt sekel. Det känns helt otroligt, måste jag säga. Det har säkert präglat min person i yngre dagar på många olika sätt.

Som komplement till de värderingar jag fick med mig hemifrån har scoutlivet givit mig ytterligare en uppsättning värden att bygga mitt liv på.

Idag hittar tyvärr många ungdomar sina förebilder i mediavärldens exponering av förnedring som ideal. Många dokusåpor och reality-TV lyfter fram mobbing och andra avarter av mänskligt förtryck.

Detta tycker jag är förfärligt. Hur kommer det framtida samhälle att se ut som bygger på sådana värderingar? Vill vi leva i det? Eller vill vi att våra barn och barnbarn skall tvingas göra det?

Svaret är givet. Det vill vi inte.

Det var sådana tankar och funderingar som ledde till att jag till min senaste jämna bemärkelsedag önskade mig en möjlighet att hjälpa till att lyfta fram andra förebilder. Ungdomar som vill och åstadkommer något gott. Ungdomar som kan påverka andra i positiv och konstruktiv riktning. Ungdomar som tar ansvar.

Så föddes Stiftelsen Ungt Ledarskap. Målsättningen är att stödja Scouternas ledarutbildning för att på så sätt lyfta fram ungdomar, som visar mod, omtanke och handlingskraft. Stiftelsen vill premiera unga ledare med sunda värderingar, som kan tjäna som goda förebilder.

Stiftelsen Ungt Ledarskap ger oss vuxna en plattform från vilken vi kan stötta ungdomar som vill ta ansvar och vågar vara ledare. Vi kommer senare idag att få höra Tove Julén, som deltagit i utbildningen "Värdebaserat ledarskap" berätta om sina erfarenheter.

I min egenskap av hedersordförande i World Scout Foundation under många år har jag haft möjligheten att möta ungdomar runt om i världen. Och tro mig, behovet av goda ledare finns överallt. Liksom scouterna, tack och lov.

Genom World Scout Foundations globala nätverk av Baden-Powell Fellows — totalt 1500 - har vi möjlighet att stödja unga scouter i deras strävan att bli framgångsrika ledare. Det gläder mig att skaran av BP Fellows numera växer också här i Finland.

I Sverige arbetar scouterna hand i hand med BP Fellows och hjälps åt att utveckla scoutverksamheten i storstädernas förorter. Tack vare detta samarbete får scouterna där ekonomiska och personella resurser att åstadkomma verklig förändring.

Allt fler ungdomar får härigenom träna ledarskap på riktigt. Visst är det mycket bättre att med sina kamrater förstå att olikhet ger styrka, liksom samarbete. Bättre än att ägna sig åt mobbing och våld på det sätt det lyfts fram på många håll i dagens samhälle.

Tack för att jag fick komma hit idag och tillsammans med Er försöka komma fram till hur vi på bästa sätt kan stödja scouterna. Samarbete är viktigt. Låt oss därför göra det bästa av denna dag.

Tack.