H.M. Konungens tal vid avslutningen av Linnéåret i Jukkasjärvi

Jukkasjärvi

(Det talade ordet gäller)

Herrar landshövdingar,
Kära högtidsgäster,

Det är nästan 275 år sedan Carl von Linné påbörjade sin lappländska resa. Han lämnade Uppsala den 12 maj 1732 och reste längs kusten norrut. Efter tre långa avstickare inåt land tog han sig hemåt via Bottenvikens finska kust. Resan avslutades med en båtfärd tillbaka till den svenska sidan. Efter fem månader var han hemma igen.

Den nordligaste platsen han besökte var Vittangi, som jag förövrigt passerade för en månad sedan på den stora militärövningen, inte långt från där vi nu befinner oss. Lappland gjorde intryck på Linné på många sätt; han skriver bland annat att "aldrig såg jag något folk hava så goda dagar som lapparna". Och en av hans souvenirer från resan, lappdräkten, var han så förtjust i att han till och med använde den när han skulle fria till sin hustru.

Jag undrar just vad Carl von Linné hade sagt om tilltaget att ställa till med "grande finale" till hans ära i denna extrema ismiljö. Det sägs att han frös redan under sommarmånaderna här uppe. Å andra sidan hade denne store svenske vetenskapsman ett sinne för effekter.

Det kan man lugnt säga att kvällens och hela Linnéårets arrangörer också har haft. Vi har haft festlig och varm gemenskap trots kylans utmaningar. Tack för alla upplevelser såväl idag som under året som gått. Vi är väl medvetna om allt arbete som ligger bakom framgångarna under Linnéåret 2007. Stor heder åt er alla som arbetat med arrangemangen.

Under ett år har inte enbart Drottningen, Kronprinsessan och jag rest kors och tvärs i Sverige, Europa och världen i Carl von Linnés tjänst. Otaliga är de resor och aktiviteter, som har genomförts av delegationer och enskilda, för att sprida kunskap nationellt och internationellt, om vår svenske megastjärna från 1700-talet.

Att summera Linnéåret i ett kort tacktal, när alla säkert är både trötta och frusna efter en lång seminariedag och denna buffékväll, är inte så lätt. Jag bär på så många intryck och upplevelser.

Men årets höjdpunkt var naturligtvis festdagen den 23 maj i Uppsala då Kejsaren och Kejsarinnan av Japan hedrade oss genom att deltaga i högtidligheterna. Chelsea Flower Show blev ytterligare en stor händelse för oss genom att vårt svenska bidrag i Linnés anda tog hem segern i tävlingen. Drottningen och jag hade den stora glädjen att vara på plats och inspektera hela härligheten. Kronprinsessan har också berättat om sina många Linnéupplevelser. Inte minst gladde Hon sig åt besöket i Råshult i mitten av maj.

Särskilt glädjande är det att så många aktiviteter riktat sig till unga människor. Skolprojekt och satsningar på unga forskare ger förhoppningsvis viktiga avtryck också i framtiden. En av avsikterna med Linnéåret har ju varit att hitta inspiration för vårt eget arbete i Carl von Linnés banbrytande insatser inom naturvetenskapen.

Sverige har genom Linnéårets framgångar rönt internationell uppmärksamhet för hög vetenskaplig standard, för vårt engagemang i miljöfrågor och för våra medvetna satsningar på just unga forskare.

Vi har genom att hylla vår store svenske vetenskapsman på 1700-talet också påmint om vikten av att skydda vår natur, hushålla med våra resurser och finna nya lösningar på både gamla och nya problem, idag och i framtiden.

Låt oss nu fortsätta i Carl von Linnés anda. Ett nytt år står för dörren och det fordrar traditionellt ett löfte. Jag lovar att försöka göra mitt bästa för att se till att morgondagens generationer kan få njuta lika mycket av den svenska naturen, som både Carl von Linné för sådär 300 år sedan och jag själv hitintills har fått göra.

Tack för ikväll.