H.M. Konungens tal vid avtäckningen av monumentet över de Vita Bussarna i Malmö

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Herr Landshövding,
Kära Familjemedlemmar,

Det är en stor dag för Sverige när vi nu får ta emot detta minnesmonument över de Vita Bussarna av Norges Talman.

Det är också en stor dag för mig och min Familj i vidare bemärkelse. Folke Bernadotte är en beundrad och respekterad man i vår krets. Hans humanitära verksamhet har inspirerat många av oss att engagera oss på liknande sätt för att försöka hjälpa människor i nöd, människor som lider och har det svårt av många olika skäl.

De Vita Bussarna är ett internationellt välkänt begrepp, inte minst genom vittnesmål från många av de människor, som räddades genom detta mycket riskabla humanitära projekt.

Folke Bernadotte fick betala med sitt liv när han osjälviskt arbetade för fred. Hans engagemang förde därmed en svensk tradition vidare. Han hade mycket kvar att uträtta när han mördades år 1946.

Vi i Familjen sörjer fortfarande Folke Bernadotte som även var min Gudfar.

Vi i Familjen känner oss också mycket hedrade av den gest av tacksamhet, som vårt broderland Norge visar genom donationen av detta monument. Varmt tack!

Även å Sveriges vägnar vill jag tacka för den respekt, som kommer Folke Bernadottes minne till del, genom initiativet och resandet av detta monument här i Malmö. Jag vill be om en hälsning till alla som varit engagerade och behjälpliga i det långvariga arbete, som lett fram till dagens högtid.

Det är slutligen min förhoppning att minnet av alla de som då deltog i operationerna och De Vita Bussarna skall leva vidare genom generationerna. Vi får aldrig glömma vikten av att hjälpa varandra, att hjälpa människor i nöd.

Än en gång, varmt tack!