H.M. Drottningens tal vid invigningen av Mellannorrlands Hospice

Sundsvall

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Mina damer och herrar,

Människor i livets slutskede befinner sig ofta i en mycket utsatt situation, som inte alltid uppmärksammas eller erkänns av omgivningen. Alla bör vi ha samma rätt att kunna förbereda oss på att avsluta livet på ett värdigt och meningsfullt sätt, att få lindring i vårt lidande utan att behöva ge avkall på nödvändig, kvalificerad vård.

Den personliga integriteten och individens okränkbarhet är viktiga värden, som måste få gälla ända in i det sista livsögonblicket. För dem, som är i störst behov av vård, vare sig det handlar om den fysiska eller psykosociala sidan, kan hospice och den verksamhet som bedrivs där vara en tilltalande tillflyktsort.

Mellersta Norrland är den region i Sverige som hitintills har saknat möjligheter att erbjuda patienter i livets slutskede hospicevård. Genom tillkomsten av Mellannorrlands Hospice fylls nu detta tomrum. En nästan 20 år gammal dröm går i uppfyllelse tack vare många eldsjälars hårda arbete och tack vare generösa gåvor, stora och små.

Under mottot "Ett gästhem för vård i livets slutskede. Med stöd av befolkningen - för befolkningen" vill detta hospice kunna tilltala alla sinnen hos sina gäster, samtidigt som man erbjuder högkvalificerad medicinsk palliativ vård.

Jag tror att det finns alla förutsättningar för att detta skall bli verklighet när jag ser denna fina och välkomnande byggnad. Personalen har noga valts ut bland ett stort antal sökande och kunskap och erfarenhet står därmed i fokus, inte enbart för gästerna utan också för det utbildningscentrum som är kopplat till detta hospice.

Det är min innerliga förhoppning att alla Ni som verkar här tillsammans skall uppnå den målsättning, som ryms mellan raderna i mottot, att ge dem som befinner sig i livets slutskede en möjlighet att förbereda sig på ett värdigt och meningsfullt sätt.

Med dessa ord vill jag önska all tänkbar välgång samtidigt som jag förklarar Mellannorrlands Hospice invigt.