H.M. Konungens tal i Halmstad

Halmstad

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Kära Halmstadsbor och hallänningar,

Idag firas Sveriges Nationaldag runt om i vårt land och Drottningen och jag är glada över möjligheten att göra det här i Halmstad. På Nationaldagen samlas vi kring de gemensamma värden, som utgör grunden för vårt Sverige. Värden som inte är statiska utan som kontinuerligt utvecklas och anpassas till aktuella förutsättningar och behov.

Det känns särskilt värdefullt att få högtidlighålla Nationaldagen i en stad med 700-årig historia. Traditionerna och kulturarvet är viktiga i ett modernt samhälle. Detta sätter sin prägel och kan ge oss stadga i våra liv. Ibland utan att vi tänker på det. En dag som denna är det kanske mera påtagligt än vanligt.

Stolthet och respekt är två ord som jag uppskattar, två ord som jag tycker är viktiga att nämna på vår nationaldag. Jag tror att vi moderna människor som lever i ett samhälle där så mycket ändras så fort och ofta alldeles för sällan tar oss tid att reflektera, över vårt ursprung, över livets sammanhang och över framtiden.

Idag, på Sveriges Nationaldag, tycker jag att vi ska ta oss den tiden och tänka efter vad Sverige betyder. För oss, för våra nära och för omvärlden.

Sverige, ett land i norra Europa, är till ytan stort men befolkningsmässigt glest. Ett land som kunnat hälsa många nya medborgare välkomna, de som fötts här och, de som kommit till oss från andra länder. Ett lyckligt land med fred sedan början av 1800-talet, med demokrati, frihet, en oslagbar natur och rik kultur. Detta är något att känna stolthet över och att fira på nationaldagen.

Det har krävt mycket arbete och stora uppoffringar att komma dit där vi är idag. Våra förfäder har byggt vårt land med omsorg men också med umbäranden och, för oss nutidsmänniskor, obeskrivliga levnadsförhållanden. En insats som är värd all vår respekt.

När Halmstad i år firar sitt 700-årsjubileum görs det med ett stort och spännande program. Kulturen står i centrum på ett föredömligt sätt. Tillbakablickar till den danske hertigen Kristoffer av Halland och Samsö, som år 1307 gav staden sitt privilegiebrev ger ett perspektiv på dagens moderna stad.

Det är just så man skall fira en födelsedag, med fest och glädje! Men litet eftertänksamhet och allvar skadar inte ibland. Det är nödvändigt att se tillbaka, men också att planera sin framtid, som individ och som samhällsmedborgare. Här har vi alla en möjlighet att gemensamt handla efter bästa förmåga. Jag tänker på vår natur och vår miljö. Vi har också ett stort ansvar för våra medmänniskor som kommer från andra länder för att slå sig ner här.

Låt oss alla gemensamt hjälpas åt så att kommande generationer får njuta av ett Sverige i fortsatt fred och frihet, ett land som vårdar sin fysiska och andliga miljö. Ett Sverige där vår svenska flagga får vaja mot en klarblå himmel, gröna ängar och blåa vatten. Sådana värden förs inte automatiskt vidare in i framtiden. Vi som bor och verkar i Sverige idag måste engagera oss för en utveckling i sådan riktning att våra drömmars Sverige lever vidare.

Jag föreslår nu att vi alla förenar oss i ett leve för Fosterlandet.

Leve Sverige, leve det!