H.M. Konungens tal i samband med ICA:s 90-årsjubileum

Statshuset

(Det talade ordet gäller)

Herr ordförande,
Mina damer och herrar,

Det har varit en härlig kväll här i Stadshuset med den milda vårkvällen som stillsamt omgivit oss vid de glada middagsborden. Det faller på min lott att tacka våra värdar för stor gästfrihet och en god måltid.

Jag gör det naturligtvis gärna, som bordskavaljer till värdinnan men också faktiskt som sommarkund hos ICA. I Borgholm handlar vårt hushåll i en ICA-butik med det passande namnet Slottshallen.

Vi får därigenom varor av hög kvalitet ur ett brett sortiment men också det som är ett kännetecken för ICA, ett utbud av varor från närområdet. I det här fallet handlar det i första hand om Öland.
Många med oss känner idag säkert en trygghet i att veta ursprunget till det man konsumerar. ICA har sitt eget sortiment men det står varje handlare fritt att därutöver ta hem egna produkter.

Varje handlare, det vill säga ca 1400 i Sverige, 730 i Norge och 200 i Baltikum. Det är en omfattande rörelse! Och det förstår man ännu bättre när man hör att antalet kundbesök räknas till 1,4 miljoner per dag!

Jag har en bestämd känsla av att det är mycket slit, släp och oregelbundna arbetstider för att hjälpa kunderna och ge lite extra service, inte minst i butiker som ligger utanför storstadsområdena.

En annan av hörnstenarna i verksamheten är det som idag populärt kallas Corporate Social Responsibility. Här handlar det om långsiktigt stöd till allt från det lokala knattelaget i fotboll till flera av de etablerade ideella organisationerna. Jag känner väl till ICA:s samarbete med Världsnaturfonden och scoutrörelsen, liksom med Cancerfonden och World Childhood Foundation. Detta är bara några exempel på organisationer, som kunnat stärka sin verksamhet, tack vare det ansvarstagande för medmänniskor, som löper som en röd tråd genom ICA, från koncernledning till butiksinnehavare och anställda.

Koncernen möts av samma utmaningar som alla andra företag i vår tid. Utbildad arbetskraft och duktiga ledare, miljömedvetande och god folkhälsa är viktiga ingredienser i receptet för framtida framgång. ICA söker lösa problemen genom aktiva kontakter med skolor, universitet, idrottsföreningar och ideella organisationer.

Så allt som allt vågar jag ställa diagnosen "mycket tillfredsställande" på dagens 90-åring. Drottningen och jag gläds med jubilaren och alla som den sysselsätter på olika områden. 90 år är en ansenlig ålder. Men nu gäller det att gå vidare, först mot de 100 och sedan ännu längre....
Det gäller att se framåt och ta nya tag. Framgång föder inte sig själv. Säkert är den här församlingen väl medveten om det.

Därför vill jag nu avsluta med att önska Er alla lycka till i framtiden. Tack för allas Ert bidrag till vår välfärd och till en förbättrad situation för dem som på olika sätt har det besvärligt. Tack också för en minnesvärd jubileumskväll.

Låt oss avsluta med att hylla jubilaren med (ännu) en gemensam skål.

Skål och tack!