H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Tokyo

Tokyo, Japan

(Det talade ordet gäller)

Eders Majestäter,

Det är med stor glädje jag idag, åtföljd av H.M. Drottningen, två statsråd och en viktig delegation, inleder mitt andra statsbesök i Japan. Vi är djupt tacksamma för den gästfrihet Eders Majestäter visar oss genom denna inbjudan.

Det storartade mottagandet här i det kejserliga palatset tidigare idag påminde oss om vårt första statsbesök, år 1980, hos Eders Majestäts far, Hans Majestät Kejsare Hirohito. Att ånyo få uppleva den stilla och rofyllda atmosfären i detta vackra palats är en stor förmån.

Det är alltid med samma intresse och nyfikenhet som Drottningen och jag återvänder till Japan. Och det har ju blivit många gånger... Det har för min del bland annat handlat om scoutsamarbete inom World Scout Foundation och studier av teknologiska framsteg med Royal Technology Mission; och Drottningen har flera gånger deltagit i viktiga konferenser om barnens rättigheter.

"Det fagra landet" - kallar den svenske författaren Sten Bergman sin väl kända bok om Japan, som utkom 1962. Den beskrivningen stämmer fortfarande mycket väl in på detta land. Drottningen och jag kan intyga det efter flera resor runt om i Japan. Alldeles särskilt minns vi vårt besök 1990 i Hakone då vi bodde på Fujya Hotel , vilket min farfar, Konung Gustaf VI Adolf, hade gjort flera decennier tidigare. Ett fantastiskt gammalt trähus i bergiga omgivningar.

Men Japan är inte enbart fagert! Då Bergman skrev sin bok, stod Japan mitt uppe i en otrolig ekonomisk utveckling som kom att föra landet till positionen som en av världens största ekonomier. Säkert kommer vi under dessa dagar att få se en rad exempel på just den kraften och kreativiteten i den japanska ekonomin.

De starka traditionerna och de djupa historiska rötterna i världens äldsta monarki lever sida vid sida med det moderna, dynamiska Japan på ett fruktbart sätt. Det har Drottningen och jag liksom andra medlemmar av min familj, som besökt Japan kunnat konstatera. Det gäller vår äldsta dotter, Kronprinsessan Victoria, som varit här flera gånger och vår son, Prins Carl Philip, som helt kort var i Tokyo i höstas i samband med produktionen av en film om Carl von Linné. Också mina systrar, Prinsessan Désirée och Prinsessan Christina, har särskilda minnen från flera resor i detta fantastiska land.

Det geografiska avståndet mellan Japan och Sverige är stort, men banden mellan våra länder är starka. Vi upprättade diplomatiska förbindelser med varandra redan 1868.

Utbytet mellan våra länder är idag omfattande inom så gott som alla områden, inte minst inom ekonomi, vetenskap, sjukvård och omsorgsfrågor, design, musik, konst och litteratur. Många av de stora svenska företagen är sedan länge verksamma i Japan och flera nya söker sig hit. Inom bilindustrin och IT-sektorn har framgångsrika samarbetsformer etablerats.

På ön Hokkaido finns det svenska kulturcentret Swedish Center Foundation med svenska trähus. Staden Asahikawa har sin egen skidtävling kallad "Vasaloppet Japan", som jag också har provat på. För övrigt är svenska trähus av olika modeller en uppskattad importvara i Japan.

I alldeles särskilt ljus framstår Eders Majestäters två besök i Sverige: först som Kronprinspar 1985 och senare det framgångsrika statsbesöket i maj 2000.

Sveriges förre statsminister besökte Japan 2004 och förra året gjorde dåvarande premiärministern Koizumi ett uppskattat besök i vårt land.

Redan om två månader får vi förmånen att välkomna Eders Majestäter till Stockholm och Uppsala med anledning av att vi högtidlighåller 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse - Sveriges genom tiderna störste och internationellt mest framstående vetenskapsman.

Eders Majestäts kunskaper om Linné och hans botanik är imponerande.
I morgon visas originalversionen av Linnés banbrytande verk Systema Naturae på National Science Museum här i Tokyo. För första gången har detta bokverk tillåtits lämna Sverige. Det är en förmån att få visa det för Eders Majestäter.

När Drottningen och jag senare i veckan besöker Nagasaki, kommer vi att få se den plats där Linnélärjungen Carl Peter Thunberg landsteg år 1775. Thunberg har betytt mycket för svenskarnas kunskap om Japan och representerar ett av de allra första kulturutbytena mellan våra länder.

Intresset för Japan i Sverige är mycket stort. Det finns en positiv nyfikenhet på japansk kultur och livsstil. För egen del fascineras jag av kulturen kring de japanska svärden. Jag minns fortfarande ett spännande besök hos en japansk svärds-smed för flera år sedan. Japansk grafik, design, mat och nu senast manga och animé röner framgångar i vårt land, och flera svenska ungdomar studerar idag japanska än någonsin tidigare. Det finns också flera organisationer och föreningar, som främjar de svensk-japanska kontakterna.

"Det fagra landet" fortsätter således att locka och fascinera. Säkert ligger en del av förklaringen i den känsla av tidlöshet och harmoni som japansk kultur förmedlar. Samtidigt väcker framtiden och utsikterna till ett fördjupat samarbete mellan Japan och Sverige inom ekonomi, industri, teknik och vetenskap inspiration och en vilja att fortsätta utveckla kontakterna på olika plan.

Japan och Sverige är väl etablerade demokratier och högt utvecklade marknadsekonomier. Våra båda länder är också kunskaps- och innovationsbaserade samhällen.

Jag är personligen övertygad om att Japan och Sverige har mycket att lära av varandra inte minst inom forskning och utveckling, hälso- och äldrevård, energi- och miljöfrågor. Inför detta besök har jag särskilt bett att få tillfälle att skaffa mig en djupare inblick i Japans syn på de utmaningar som vi möter i besluten om framtidens energiförsörjning. Tillsammans kan våra länder bidra till att hantera vår tids globala utmaningar på rätt sätt.

För Eders Majestäters och Eder Familjs välgång, för samarbetet mellan Japan och Sverige och för vänskapen mellan våra folk höjer vi gemensamt en skål.