H.M. Konungens tal vid invigningen av jubileumsåret till minne av Carl von Linnés minne

Växjö

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding, Herr Länsråd,
Excellenser,
Mina damer och herrar,
Ladies and gentlemen,

This is the Day with a capital D ! This is the start of our celebrations of one of the most well-known Swedes and prominent scientists ever. Carl von Linné, who was born 300 years ago, lived during his childhood in the small village of Stenbrohult, not far from here. He went to school in Karolinerhuset, close to the Cathedral, here in Växjö.
*
"Småland har fött mig - Sverige har jag genomrest" skriver Carl von Linné år 1732 i sin "Lappländska Resan".

Precis så var det. Han föddes här i trakten och hade turen att få en lärare som visste och kunde stimulera den lille Carls vetgirighet och nyfikenhet. Så småningom fortsatte Carl sina studier vid Lunds och Uppsala universitet för att därefter, år 1735, doktorera i Nederländerna.

Många av oss har besökt Linnés Hammarby, strax utanför Uppsala, och hänförts av den vackra naturen och bebyggelsen. Där bosatte sig Linné så småningom med sin familj. Han själv reste inte särskilt mycket i världen utan skickade ut sina lärjungar, ett tjugotal, som genomkorsade jordklotet på mer eller mindre strapatsrika resor. Några av dem överlevde dessvärre inte men alla samlade värdefullt material och skickade hem till Linné. Samlingarna, omkring 8000 växter, blev grunden för Carl von Linnés berömda och oöverträffade sexualsystem.

Linné och hans lärjungar är än idag välkända i stora delar av världen. Det märker man när man, som Drottningen och jag, representerar Sverige utomlands. Ibland känner vi oss nästan förföljda av Linné. I Japan, Australien, Kina, Brasilien, överallt har vi mött respekt och beundran för denne 300 år gamle svensk och hans studenter.

Sometimes I wonder if Carl von Linné and his apostles are not more well known abroad than in Sweden. But this we will try to change this year! And I hope we will succeed.

Because today, on Carl´s - and mind you, my own - namesday when we start the celebrations we open the first page of a large catalogue of events in Sweden and abroad. I have been following the planning of the program and I will - with pride and joy - participate in many of the events together with my family.

All of us, and I am sure all of you as well, are very much looking forward to this festive year. A year which is not only for celebrating past results but also putting the limelight on the future. We want to spread the knowledge of how important learning is. Not least the younger generation is the target of this message.

Dear friends, young or older, let yourselves be inspired by the great Carl von Linné ! There is something in it for everyone : for the scientist, for the artist, for the tourist, for the student and for all of you who are just curious !

With these words I wish to declare the Year of Carl von Linné, the ter-centenary, inaugurated.

Thank you and good luck!

Till toppen