H.M. Konungens tal vid Olsbergs 100-årsjubileum

Småland

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Mina damer och herrar,

Det är alltid lika spännande att komma till denna del av Sverige, särskilt på företagsbesök. Entusiasmen, energin och uppfinningsrikedomen verkar på något sätt mera utbredd här i Småland än på många andra håll.

Olsbergs har varit i samma familjs ägo i hundra år. En generation har lämnat över till nästa. Man har förvaltat traditioner men också haft modet att pröva nya vägar.

Resultatet har blivit ett välskött och konkurrenskraftigt företag, som idag främst är känt för sin spjutspetskompetens inom området elektrohydrauliska styrsystem. Detta märks på såväl kvaliteten som inom säkerhets- och miljöområdet.

Idag, då vi firar företagets 100-årsjubileum inviger vi också en ny fabriksbyggnad för tillverkning av gjutgods. Det var just med gjutgodstillverkning Olsbergs startade en gång i tiden!

Så är det att vara företagare. Man måste se om sitt företag; när en etapp är klar måste man börja om från början igen för att hela produktionskedjan skall fortsätta att fungera. Med satsningen på ett nytt gjuteri tryggas tillgången på gjutgods av hög kvalitet. Det handlar helt enkelt om att säkra basen för Olsbergs framtid.

Men Olsbergs arbetar inte enbart med att utveckla sina produkter. Även personal och byggnader vårdas. Här finns både konst och kristall i produktionslokalerna liksom en fin personalmatsal. Miljöprofilen är hög i alla hänseenden.

Olsbergs är en ovanlig 100-åring. Det är därför en särskild glädje för mig att lyckönska företaget och alla som arbetar här till de hundra goda åren. Jag hoppas att de nästkommande blir minst lika givande. Arbetstillfällen och samhällets infrastruktur gynnas av ett sunt företag.

Nu hjälper jag till genom att fatta detta manöver-don. Nästa kapitel kan påbörjas när jag förklarar den nya byggnaden, Olsbergs Gjuteri, invigd.