H.M. Konungens tal vid ankomsten med Ostindienfararen Götheborg till Nanshaden

Kina

(Det talade ordet gäller)

Herr Chen,

Herr borgmästare

Ärade gäster,

För 262 år sedan lämnade skeppet Götheborg Kanton för den nästan årslånga seglatsen tillbaka till hemmahamnen i Sverige. Skeppet var fullastat med te, porslin, siden och kryddor.

Staden Göteborg var på den tiden centrum för den omfattande handeln med Kina. Intresset för Kina var stort, och handeln genom det svenska Ostindiska kompaniet var mycket framgångsrik för såväl de svenska som kinesiska köpmännen.

Idag kommer fartyget Götheborg tillbaka till Kanton. Inte samma skepp som lämnade Kanton 1744, men en exakt och fullskalig kopia. Efter en seglats på drygt åtta månader, och med flera strandhugg på vägen, är Götheborg III nu här i all sin prakt. Skeppet har inte bara anlänt; man kan säga att det har återvänt!

Att få segla in med Götheborg till Kanton, eller närmare bestämt Nansha, har länge varit min dröm. Nu har den gått i uppfyllelse och det var en obeskrivlig upplevelse. Jag kan bara ana hur det kändes för 250 år sedan ...
Det var inte första gången jag seglade med Götheborg. Från starten har jag följt projektet med stort intresse. Under byggnadstiden besökte jag henne vid ett flertal tillfällen. Jag var närvarande då hon döptes i Göteborg, liksom Ni, Herr Chen. Drottningen är för övrigt skeppets gudmor. Vi var båda också ombord då hon seglade in i Stockholm för nästan ett år sedan. Där blev Götheborg mycket väl mottaget och många svenskar önskade henne välgång på hennes långa färd mot Kina.

Varför har vi byggt ett sådant skepp idag? Om man frågar dem, som för ett tjugotal år sedan väckte idén och de svenska företag, som finansierat skeppet, blir det samstämmiga svaret att skeppet utgör en fantasieggande symbol för de goda relationerna mellan Kina och Sverige, för den handel som bedrivits mellan våra länder i mer än 250 år.

Skeppet kan ses som ett konkret bevis för vår övertygelse om att relationerna är betydelsefulla och växande. Kontakterna mellan våra länder är mera omfattande än någonsin och Götheborg är först och främst en symbol för denna vänskap. Skeppet kommer lastat med en inbjudan till fortsatt och fördjupat samarbete mellan våra länder. Möjligheterna är många och jag hoppas att vi och vår delegation under vårt besök här i Guangzhou (Kanton) och i Beijing får möjlighet att diskutera och belysa dem mera ingående.

Vi har också velat lasta vårt skepp symboliskt med gåvor, som kan komma Kantons invånare och besökare till godo. Det rör sig bland annat om en fin utställning av historiskt porslin, sådant porslin som tillverkades i Kina, på beställning och som idag, liksom då var eftertraktade föremål. Dessutom har vi ordnat symposier för erfarenhetsutbyte mellan kinesiska och svenska experter inom både medicinens och industrins område.

Låt mig avsluta med att tacka Kantons stad och Nansha för all möda och allt intresse ni lagt ned på välkomnandet av Götheborg, liksom på vårt besök. Vi känner oss överväldigade av detta strålande mottagande och ser mycket fram emot våra kommande dagar i Kina.