H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen "Brödrafolkens väl"

Rikssalen, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr ambassadör,

Fru ordförande,

Mina damer och herrar,

Det har väl knappast undgått någon på någondera sidan av kölen att vi i år markerar minnet av upplösningen av unionen mellan Norge och Sverige för 100 år sedan. En mängd olika evenemang har ägt rum, böcker och artiklar har publicerats, projekt har lanserats och besök har genomförts i våra båda länder.

Året börjar nu så sakta gå mot sitt slut och utvärderingen kan snart påbörjas. Redan nu står det klart för alla oss som varit delaktiga i högtidligheterna på olika sätt att informationsflödet har varit oöverträffat. Alltså borde då också kunskaperna ha ökat rejält.

Kunskaperna om unionstiden, om upplösningen och om de fortsatta relationerna mellan Norge och Sverige. I korthet kan sägas att de fyra unionskungarna - Karl XIV Johan, Oskar I, Karl XV och Oskar II - gjorde det till en viktig uppgift att anpassa sig till de traditioner som rådde i båda våra länder. Deras målsättning var att behandla folken lika.

Unionen kunde därför upplösas på ett fredligt sätt, om än under spända förhållanden. Detta bidrog i sin tur till att lägga grunden till den goda grannsämja och de nära kontakter, som idag finns mellan Norge och Sverige.

Jag vågar också påstå att de manifestationer, som ägt rum under 2005, ytterligare har stärkt banden mellan norrmän och svenskar. Vi har lärt oss mycket mera om varandra, vi har rest mera till varandra, vi har också fått en större förståelse för varandras likheter och skillnader.

Som ett konkret bevis på närmandet står den nya Svinesundsbron, som Kung Harald och jag invigde tillsammans, i närvaro av våra familjer och många, många landsmän från både Norge och Sverige, en vacker försommardag tidigare i år.

Det blev inledningen på Drottningens, Kronprinsessans och mitt officiella besök i Norge. Ett besök som besvarades av Norges Kungapar och Kronprins under två dagar i Stockholm med omnejd i början av september.

Nu är det dags för mig att för sista gången under detta år medverka till att markera 100-årsminnet genom att inviga "Brödrafolkens väl". Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan Maihaugen i Lillehammer, där den öppnades av Kung Harald och sedan visades under början av detta år, och vår egen Livrustkammare.

Drottningen och jag har faktiskt fått en noggrann förhandstitt och vi kan varmt rekommendera utställningen. Den är intressant och ger många nya infallsvinklar på unionskungarnas kontakter med sina medborgare.

Därför vill jag inte hålla er i spänning längre. Det återstår för mig enbart att, så här en aning på distans, men med stor glädje förklara utställningen "Brödrafolkens väl" i Livrustkammaren invigd.