H.M. Konungens tal i Mariefred den 6 juni 2005

Mariefred

(Det talade ordet gäller)

Kära Mariefredsbor

Kära Svenskar,

Vi högtidlighåller Sveriges Nationaldag för första gången som helgdag med att besöka Strängnäs kommun.

Det var i Strängnäs som Gustav Vasa blev Kung den 6 juni år 1523, en av anledningarna till att vi i dryga hundra år firat Svenska Flaggans Dag och numera också Sveriges nationaldag.

Vår önskan att vilja värna om vårt kulturarv och våra traditioner har utvecklats till en fin manifestation. I takt med att geografiska och politiska gränser i Europa förändras, ökar behovet att samlas kring den nationella identiteten.

I vårt mångkulturella samhälle står vår flagga och våra övriga nationella symboler för ett fritt och demokratiskt samhälle. Ett samhälle som vi kan vara stolta över och hylla på Nationaldagen.

Det moderna Sverige och vår framtid måste vi se i relief mot det som en gång varit. Var kan man göra det bättre än just här i Mariefred? Här vävs historia och dagens samhälle samman på ett fascinerande sätt.

Redan namnet Mariefred, som har sitt ursprung i det gamla klostret Pax Mariae, Marias fred, framkallar historiens vingslag. Och det gör naturligtvis varje besök på Gripsholm också, den ståtliga borgen med anor från 1300-talet. 1605 fick Mariefred sina stadsrättigheter.

Det var då Karl IX skrev ner dess privilegier sedan Mariefred hade vuxit till en viktig handelsplats, nära Gripsholm.

Och fortfarande går Gripsholm och Mariefred hand i hand. Båda är beroende av varandra. Hänsyn måste tas till den speciella, historiska miljön. Den fortsatta utvecklingen bör även den avspegla såväl det förgångna som dagens behov, i lämpliga proportioner.

Varje steg som tas måste noga övervägas efter samråd mellan dem som berörs.

Att väga historia mot framtid är en utmaning inte enbart i denna vackra trakt. Den ambitionen måste genomsyra arbetet med att utveckla vårt samhälle också på nationell nivå.

Detta gäller exempelvis i fråga om miljön och vår vackra natur. Förra veckan tillbringade jag några dagar ombord på isbrytaren Oden, som under svensk flagg och i den internationella vetenskapens tjänst i sommar skall inleda en expedition i de arktiska områdena kring Nordpolen.

Jag hade inbjudit ett 15-tal forskare från olika länder till att diskutera de stora risker som de smältande polerna och tundran innebär för hela världen.

Detta är ett hot, som just nu tycks avlägset, när semestrar och skollov står för dörren, och vi med förtröstan sjunger om den blomstertid som kommer.

Men miljön är global och utgör en av de stora framtidsfrågor vi som ansvarsfulla medborgare måste ta ställning till. En dag som denna skall vi hedra vår bygd och vårt land.

Vi får inte enbart se till våra rättigheter utan också till våra skyldigheter som medborgare.

Dagens samhälle har byggts av våra förfäder. Vi har det till låns för att sedan kunna lämna det vidare till kommande generationer. Miljön är en del av det arv vi har att vårda och vill kunna vara stolta över.

I Sverige är flaggan en positiv och levande symbol. Den finns i privata trädgårdar och på storstädernas husfasader, nära oss medborgare på ett annat sätt än i många andra länder.

Låt flaggan och Nationaldagen få fortsätta att representera det goda, öppna svenska samhället. Vi hyllar idag gemensamt vårt vackra Sverige, som nu går sin bästa tid till mötes. Sommaren, som vi alla längtat efter.

Jag ber Er nu förena Er med mig i ett leve för Fosterlandet.

Leve Sverige, leve det!