H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Sollentuna

Sollentuna

(Det talade ordet gäller)

Kommunstyrelsens Ordförande
Kommunfullmäktiges Ordförande
Kära Sollentunabor,

Ni borde alla göra som Drottningen och jag: avsätta en hel dag per år för att gå på djupet inom ett område av Er hembygd. Vi har valt att ta en kommun i taget i Stockholm och i år har turen kommit till Sollentuna.

Det är verkligen en stor förmån att få möjlighet att på detta vis lära sig om smått och stort, om gammalt och nytt, om glädjeämnen och problemområden. Allt presenterat på ett kunnigt och koncentrerat sätt.

Det är bara att konstatera att efter dagens rundresa skulle jag kunna göra en mycket mera uttömmande och målande beskrivning av Sollentuna. Vi har fått en varierande och intressant bild av en framåtsträvande och dynamisk kommun, där de gamla arkeologiska fynden väl samsas med arvet efter en av Sveriges stora författare, Carl Jonas Love Almqvist, och med moderna och kreativa kulturformer.

En världsberömd svensk produkt, Silva-kompassen, tillverkas här och snart kommer läkemedelsjätten Pfizer att styra sin svenska verksamhet härifrån sitt huvudkontor, som är under uppförande inom kommunens gränser.

Den vackra naturen med Järvafältets gamla kulturlandskap, med en stor artrikedom inom både flora och fauna, är ett omtyckt utflyktsmål, inte enbart för kommunens egna invånare, utan för alla Stockholmare. De många vattendragen sätter också sin prägel, inte minst den vackra Edsviken och de ger välbehövlig luft och andrum åt storstadsbor som söker sig hit.

Men kanske är det ändå satsningen på skolor och utbildning, som imponerat allra mest på mig under dagen. Gröndals specialförskola för hörselskadade gjorde djupa intryck på både Drottningen och mig. Liksom Rydbecksskolan där man prövar nya grepp i undervisningen med bland annat samarbete med Uppsala Universitet.

Denna utbildningssatsning på kommande generationer får utgöra symbolen för alla Sollentunas framtidsprojekt, som vi idag fått ta del av, och som kommer att stanna kvar i mitt minne av denna fina dag.

Jag vill använda detta tillfälle till att tacka Er alla för att Ni tagit emot oss med sådan gästfrihet idag. Mycket arbete och omsorg har lagts ned på att förbereda programmet, från både kommunen och länsstyrelsen. Tack för detta - och tack för de omtänksamma minnesgåvorna. Drottningen och jag är mycket tacksamma för att Ni kommit hit för att träffa oss idag.

Lycka till i framtiden!

Tack för en minnesvärd dag i Sollentuna.