H.M. Konungens tal vid President Stoyanovs middag i Bulgarien

Bulgarien

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Mina Damer och Herrar,

Efter det att vi, Herr President och fru Stoyanova, träffades i samband med Stockholms Internationella Forum om Förintelsen i januari i år, har Drottningen och jag sett fram emot ett besök i Ert land. Det var därför med stor glädje, vi för en tid sedan tog emot Er inbjudan, att avlägga detta första svenska statsbesök i Bulgarien. Jag är övertygad om att vårt mångsidiga program, med besök både i Plovdiv och Rila, kommer att ge oss en mycket god bild av Ert land, dess invånare och Era utvecklingsansträngningar. Drottningen och jag vill uttrycka vår varma tacksamhet över inbjudan till att gästa Bulgarien och till kvällens bankett.

Herr President,

Vi är imponerade över hur det bulgariska folket och dess ledare har genomfört övergången från kommunism till demokrati. Vi vet samtidigt att omställningarna i samhället har inneburit svåra umbäranden för många medborgare.

Under 1990-talet har Bulgarien framgångsrikt verkat aktivt för avspänning och samarbete på ett konfliktdrabbat Balkan. På många vis är landet ett föredöme för tolerans och samexistens i denna del av Europa.

De förhandlingar om medlemskap i Europeiska Unionen, som Bulgarien har inlett, är ett viktigt steg i strävan efter förbättrade levnadsvillkor. De utgör också ett stärkande av banden med Europa, från vilket landet under århundraden av ottomanskt och senare kommunistiskt styre varit isolerat. Att främja EU:s utvidgning österut kommer att stå högst på dagordningen när Sverige tar över ordförandeskapet i EU under första halvåret 2001.

Sverige är ett av de länder som senast anslutit sig till EU. Vårt erfarenhetsutbyte med Er har redan inletts genom seminarier och studiebesök. Senast idag förde verkställande direktören för Exportrådet Ulf Dinkelspiel, tidigare Europaminister och svensk EU-chefsförhandlare, samtal med den bulgariske chefsförhandlaren Kissiov kring detta tema.

*

Under många sekler har historiska band knutits mellan Bulgarien och Sverige . Intressanta arkeologiska fynd vittnar om tiden då vikingarnas svanhalsade drakbåtar letade sig ner längs floderna och den bulgariska Svarta Havskusten mot Miklagård, dagens Istanbul. I den folkkäre svenske författaren Frans G. Bengtssons mustiga skildring om vikingen Röde Orms härjningar i österled, finner vi skrönor om bataljer mellan svenska vikingar och bulgariska krigare. Vikingarna är beryktade för sina plundringståg, men deras båtfärder var ofta fredliga handelsresor, vilket är viktigt att påminna om.

I de bulgariska Rhodope-alperna finns en bergstopp, 1775 meter över havet, som har uppkallats efter den svenske juristen och senare utrikesministern Östen Undén. Bergstoppen namngavs år 1936 till "Professor Undén". Minnesmärkets inskription säger att detta skall påminna om den människovänliga dom som avkunnades av den svenske professorn Östen Undén. Han var utsedd av Nationernas Förbund som domare och förklarade en del av södra Rhodope som bulgarisk egendom.

Herr President,

Under detta statsbesök åtföljs jag av en näringslivsdelegation bestående av moderna och helt fredliga vikingar, företrädare för några av Sveriges främsta företag. Jag hoppas att detta också på sikt skall medföra, att det ekonomiska samarbetet mellan våra länder ökar. Jag vet att särskilda förutsättningar finns inom områdena IT och telekom, massmedia, miljöteknik och energi, möbler och konfektion samt turism.

Den bulgariska ekonomin har haft det svårt på grund av kriserna på Balkan. Med en fortsatt fredlig utveckling i regionen kan Bulgariens vitala transportleder till Europa öppnas och mera betydande investeringsflöden komma landet till del. Bulgarien rymmer en stor potential som marknad för utländska investerare. Den största tillgången har Bulgarien i sina medborgares kunskap och färdigheter. Inte minst inom IT har Bulgarien en framstående ställning och ett gediget humankapital, som genererats genom en lång tradition av högklassig universitetsutbildning i data- och informationsvetenskap. Jag är övertygad om att med den världsledande kompetens som Sverige och svenska företag besitter inom IT och telekom finns det utmärkta samarbetsmöjligheter mellan våra länder på dessa områden. Den framgångsrika bulgarisk-svenska IT-konferensen, som ägde rum i Sofia den 13-14 september i år, är ett starkt bevis för detta.

Det var med stort intresse jag hörde talas om att ett 75-tal unga bulgarer studerar svenska vid Universitetet i Sofia. I morgon kommer Drottningen och jag att besöka den Skandinaviska fakulteten för att träffa dessa ungdomar, som på det akademiska planet fördjupar kontakterna med Sverige. Kanske kan dessa studier leda till utvecklingen av ännu närmare förbindelser inom olika samhällsområden.

Herr President,

Både Ni och jag kunde personligen, på plats, glädja oss åt våra länders idrottsmäns- och kvinnors stora framgångar under OS i Sydney. Tillåt mig att gratulera Er till Bulgariens fina placering i den sammanlagda medaljligan. Det visar att Bulgarien är en stor idrottsnation, vilket även tidigare har stått helt klart i landskamper och andra mästerskap.

Den svenska turistströmmen till Svarta Havet har under årets sommarmånader ökat kraftigt. Vid vissa orter har den nästan tredubblats jämfört med föregående år. Vi nordbor söker oss gärna till sydliga breddgrader där vi får ett varmt och soligt mottagande.

Herr President,

Låt mig än en gång tacka för den gästfrihet, som Ni och Ert land genom att inbjuda till detta statsbesök, visar Drottningen och mig samt hela vår delegation. Vi ser fram emot de följande två dagarna, då vi får se mera av Sofia och besöka Plovdiv, som är Er födelsestad, med en fin gammal stadskärna, och Rila med det berömda klostret. Om dessa två platser har vi hört lockande berättelser.

Herr President,

För vänskapen mellan Bulgarien och Sverige, för Bulgarien och det bulgariska folkets välgång och för Er, Herr President, ber jag att få utbringa en skål!