H.M. Konungens tal vid invigningen av Öresundsbron

Öresundsbron

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestäter,

Talmän,

Herrar Statsministrar,

Statsråd, Excellenser,

Mina damer och herrar,

Här, på plats alldeles vid ena fästet av det tekniska och estetiska mästerverk, som Öresundsbron utgör, känner vi alla idag hur atmosfären vibrerar av optimism, framtidstro och förhoppningar. Delvis är vi påverkade av allt som sagts och skrivits, men nog känns det i luften att något är på gång.

En dröm har blivit verklighet, som Drottning Margrethe just talade om. Men denna verklighet är så mycket mera än bara en bro.

Öresundsbron skapar en helt ny region, som vi alla hoppas kommer att bli ett nytt ekonomiskt och kulturellt kraftcentrum. Den inger hopp om arbetstillfällen och tillväxt, om nya möjligheter till utbildning och utveckling, om tätare och djupare kommunikation över alla gränser.

Bron är symbolen för framtidstro och förbrödring i denna dynamiska och spännande region. Som ett vackert smycke binder hon samman två länder som av hävd står varandra nära men som ändå är så olika. Men med gemensamma ansträngningar kan vi möta utmaningar och föra utvecklingen framåt, till gagn för både danskar och svenskar. Det har bevisats av detta enorma projekt.

Människor har i alla tider byggt broar, och syftet har alltid varit att förena och skapa kommunikation. Jag vet att många, många svenskar kommer att dra nytta av Öresundsbron och jag är övertygad om att så småningom även Ni danskar upptäcker glädjen med att på ett enkelt sätt ta sig över till Malmö och det gästfria Skåne. Och då har kommunikation uppstått i ordets rätta bemärkelse.

Till alla Er som under så lång tid ägnat "blod, svett och tårar" åt det mäktiga byggnadsverk som Öresundsbron utgör går idag särskilt varma och tacksamma tankar.

Personligen ser jag med glädje att förbindelserna till familjen i Köpenhamn nu blivit ännu fastare. Idag, när så många kontakter människor emellan enbart är virtuella, behöver vi mer än någonsin de reella. På bredbandet tar vi inte med husvagnen ens till grannen, men på bron går det alldeles utmärkt.

Nu ser jag mycket fram emot att alldeles strax, tillsammans med kusin Drottning Margrethe, för första gången få färdas med bil från Sverige till Danmark på denna nya, fasta och väl förankrade förbindelse.