H.M. Konungens tal vid bankett för Islands President

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Mina damer och herrar,

Med stor glädje hälsar Drottningen och jag Islands President varmt välkommen till Sverige. Vi har redan träffats vid ett flertal tillfällen och har därför sett fram emot detta statsbesök i vårt land.

Vikingar från våra länder korsade säkert på sin tid sina svärd i tvekamp, men på det nationella planet har förbindelserna mellan Island och Sverige alltid varit fredliga. Detta statsbesök erbjuder ett utmärkt tillfälle att manifestera våra nära förbindelser under lång tid.

Från svensk sida vill vi gärna framhålla vårt helhjärtade stöd för det nordiska samarbetet. Både Island och Sverige är aktivt engagerade i detta långvariga och långsiktiga arbete, som är av stor betydelse för hela Norden.

Det är intressant att idag kunna konstatera, att kontakterna mellan de nordiska länderna har stärkts, och inte tvärtom, under den omvandlingsprocess som EU-medlemskapet för Finland och Sverige har inneburit. Vår gemensamma nordiska historia och våra likartade värderingar i moderna samhällsfrågor utgör en fast grund för en fortsatt god samverkan även i framtiden.

Ett gott grannförhållande är inte givet. Det kräver engagemang och idogt arbete. Kraftfulla insatser från många håll i de nordiska länderna har hjälpt till att föra in samarbetet på nya spår. Väl rustade står vi, sida vid sida, i det ständigt pågående förändringsarbetet.

Vi är glada att Island deltar i samarbetet inom Östersjö-kretsen, skilda europeiska samarbetsorgan, på det arktiska och transatlantiska området och inom FN. I dessa cirklar möts enskilda personer, företag och regeringar och verkar tillsammans för att skapa morgondagens värld. Det är där vi behöver våra vänner och kan göra våra gemensamma budskap mera slagkraftiga.

Herr President,

Framlidne presidenten Kristján Eldjárn berättade under sitt statsbesök här, år 1971, att Sverige i islänningarnas fantasi alltid varit sagans och diktningens land. Det låg så långt borta, att det var lätt att fabulera om landet och folket. När islänningarna ville lämna verkligheten för sagornas värld, begav de sig i tankarna till det avlägsna Sverige.

Men för oss svenskar framstår Island som själva källan till alla våra nordiska myter och sagor. Vi har också mycket att hämta hos Er i fråga om inspiration och förebilder när det gäller inställningen till arv och omvärld.

År 1955 tilldelades Halldór Laxness Nobelpriset i litteratur. I Svenska Akademiens motivering hette det att han fick det för sin "målande epik, som förnyat den stora isländska berättarkonsten".

Mer än 30 år senare träffade Drottningen och jag Halldór Laxness, i samband med vårt statsbesök i Island, i hans hem. Tillsammans med en annan stor kulturpersonlighet, Vigdís Finnbogadóttir, hade vi ett oförglömligt samtal om bl. a. isländsk litteratur.

Personligen har jag alltid känt mig fångad av det isländska språkets mäktighet. Jag minns än idag hur jag, tillsammans med min Farfar, Kung Gustaf VI Adolf, och President Eldjárn under hans statsbesök i Sverige fick följa med till Birka, som brukar kallas Sveriges vagga. Där tog den legendariske riksantikvarien Run-Janne emot och guidade på felfri isländska. Jag kände historiens vingslag men också ursprungligheten i det vackra språk som förmodligen även talats på denna plats för över tusen år sedan.

Samma historiska känsla fick Drottningen och jag när vi, tillsammans med de övriga nordiska statscheferna deltog i Islands tusenårs-jubileum. När vi alla satt där på Tingvalla tyckte vi att vi kommit till de nordiska rötternas hemvist.

I våra dagar ökar glädjande nog intresset för vårt kulturarv och vår historia. Många studerar eller arbetar i ett annat nordiskt land och den nordiska kulturpolitiken främjar detta utbyte.

Handeln mellan Island och Sverige är redan omfattande men växer i takt med utvecklingen av de fria marknaderna i Europa. Vi gläder oss åt det förtroende man från isländsk sida visat svenska företag vid utvecklingen av den expansiva kraftsektorn.

I morgon genomför Íslands Utflytningsrád, i samarbete med Sveriges Exportråd och Svensk Handel, ett seminarium om ökade möjligheter till investeringar i och handel mellan våra länder. För att stödja företagens ansträngningar bildades förra året en Isländsk-Svensk Handelskammare, som i samband med seminariet avser starta en svensk gren av sin verksamhet. Jag önskar dessa ansträngningar all framgång.

Herr President,

Under Ert statsbesök kommer Ni att möta personer och institutioner, som har nära kontakter med Ert land. Vi vill gärna fortsätta och förhoppningsvis också utvidga detta givande samarbete till ömsesidig nytta och glädje för våra båda länder.

Därför föreslår jag nu, att vi för Island och Sverige, för samarbetet mellan våra länder och folk och för Er, Herr President, utbringar en gemensam skål!