H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen "Karl XIV Johan - en europeisk karriär" på Kungliga slottet

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Eders Majestäter,

Mina damer och herrar,

Förutsättningarna för min anfaders karriär hittar man i de förändringens vindar, som svepte fram över Europa under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Men också i hans egen person.

Upplysningsfilosoferna, med Voltaire i spetsen, bidrog till en annan syn på individ och samhälle. Den franska revolutionen och förödande krig raserade den äldre politiska ordningen i Europa och en ny framträdde så småningom. Begrepp som konstitution och nationalstat var viktiga drivkrafter.

För den unge Jean Baptiste Bernadotte, måste det till en början ha varit svårt att överblicka händelseutvecklingen. Jag tror att starka ideal, god bildning, stor arbetskapacitet och politiskt omdöme bidrog till hans utmärkta förmåga att orientera sig. Den militära banan blev rak och snabb. Jean Baptiste Bernadottes giftermål 1798 med Désirée Clary öppnade möjligheter till viktiga, direkta förbindelser med kejsar Napoleon.

Händelserna inför tronföljarvalet i Örebro 1810 visar hur svårt det är att förutse framtiden. För utgången av tronföljarvalet spelade många faktorer in, bl.a. den faktiska händelseutvecklingen på kontinenten och föreställningar om Sveriges fortsatta relationer till Europas stormakter.

Jag tror att Karl Johan och så småningom även hans gemål fann sig väl tillrätta i vår del av Europa. Språken och klimatet var stötestenar, men franskan var fortfarande det internationella umgängets och hovens självklara tungomål.

Karl Johan kände sig till slut så hemmastadd på våra nordliga breddgrader att han sanktionerade spridningen av en litografi som återger honom själv sittande i sängen, ett mycket ovanligt kungligt porträtt i början av 1840-talet. Karl XIV Johan kan knappast ha varit rädd för talet om sängkammarregementet, som syftade på hans vana att ha föredragningar före uppstigningen ur sängen. Bilden av Karl Johan visar en personlighet som vågade ändra gränserna för den officiella tillvaron.

Karl Johans långa levnadsbana, som sträckte sig över många av Europas nationsgränser, ger bevis på hans förmåga att hantera uppkomna situationer, vare sig de var av storpolitisk natur eller de rörde detaljer.

Karl Johan var en sann europé och han lade grunden till den långa sammanhängande fredsperiod, som vårt land har kunnat åtnjuta alltsedan hans regeringsperiod.

Denna utställning, som är ett samarbete mellan Norge, Tyskland och Sverige, vill visa en konung och en människa, som har betytt mycket för utvecklingen i Norden. Jag vill tacka alla, som på olika sätt bidragit till att utställningen kommit till stånd. Den är ett förnämligt inslag i Kungl. Slottets verksamhet under det europeiska Kulturhuvudstadsåret. Den lyfter fram betydelsen av fredligt samarbete över gränserna ur ett annorlunda, historiskt perspektiv.

För mig är det en ära, att här under min anfaders skarpa blickar få förklara utställningen "Karl XIV Johan - en europeisk karriär" invigd. Jag gläder mig nu åt att få hälsa Er välkomna att bese utställningen och hoppas att Ni kommer att följas av många, många flera besökare, först här, sedan på Mainau och i Oslo.