Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 22 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2024/25 utse professor Amit Rawal till den tjugonionde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Professor Rawal är professor vid institutionen för textil- och fiberteknologi vid Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, Indien.

Professor Rawals forskningsområde är textilkemi/teknologi där han framgångsrikt arbetar med att utveckla analytiska modeller för att förutsäga egenskaper hos olika typer av textilier. Han kommer under sin Sverigevistelse att undersöka hur mikroplastfiber frisätts vid återvinning av olika textila material. Den planerade forskningen berör ett aktuellt och allvarligt miljöproblem, och passar väl in i det arbete som Naturvårdsverket initierat för att undersöka mikroplasters utbredning och miljöpåverkan.

Professor Rawals värdinstitution är Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, där samarbete framförallt kommer att ske med forskargruppen för avancerade textilstrukturer.

Läs mer om stiftelsen