DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel på officiellt besök till Storbritannien

Den 29 november till 1 december besöker DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel Storbritannien tillsammans med statsråden Pål Jonson och Andreas Carlson.

Besöket äger rum på önskemål av regeringen. Syftet med besöket är att befästa och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien.

Besöket syftar också till att visa på det stärkta samarbetet inom säkerhet och försvar, grön omställning, innovation och forskning, samt det ökade utbytet inom näringslivet, vilket det svensk-brittiska strategiska partnerskapet som nyligen undertecknades är ett uttryck för.

 

Ur programmet

Programmet kan komma att ändras genom att programpunkter tillkommer eller utgår.

Onsdag den 29 november

Besök hos ukrainska soldater, Östra England

Besöket i Storbritannien inleds när Kronprinsessparet, tillsammans med försvarsminister Pål Jonson, möter ukrainska soldater, som under svensk ledning utbildas i Storbritannien inom ramen för ”Operation Interflex”.

Pub-lunch, Woodditton, Cambridgeshire

Kronprinsessan och Prins Daniel möter vid lunchtid en pubägare för ett samtal om den engelska pub-kulturen och en presentation av East Anglia-regionen.

Besök på Imperial College Innovation Hub, London W12

Kronprinsessparet, försvarsministern och statssekreteraren i Utrikesdepartementet Håkan Jevrell, besöker White City Campus, en del av Imperial College som är under uppbyggnad. Besöket inkluderar bl.a. Natos accelerator för försvarsinnovation, DIANA, med fokus på hur innovation kan påskyndas inom försvar och säkerhet.

Mottagning med anledning av rådskandidaturen till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), ambassadörens residens, London W1

Under kvällen närvarar Kronprinsessparet och infrastrukturminister Andreas Carlson vid en mottagning i svenska residenset med anledning av Sveriges kandidatur till en plats i IMO:s råd.

Middag med hållbarhetstema, National History Museum, London SW7

Senare samma kväll är Kronprinsessparet hedersgäster när Business Sweden och ambassaden står värdar för en middag, vars tema är vikten av samarbete inom hållbarhet, innovation och säkerhet samt betydelsen av framsteg i klimatförhandlingarna under COP28, för brittiska och svenska företag. Vid middagen deltar även infrastrukturministern och statssekreterare Jevrell.

Torsdag den 30 november

Frukost med svenskt start up-företag, German Gymnasium, Kings cross, London N1

Under torsdagens morgon möter Kronprinsessan och Prins Daniel, tillsammans med infrastrukturministern och statssekreterare Jevrell, representanter för svenska Mindler för att ta del av bolagets erfarenheter från att etablera företag i Storbritannien.

Möte med DD.KK.HH. Prinsen och Prinsessan av Wales, Windsor Castle, Windsor

Under förmiddagen tas Kronprinsessan och Prins Daniel emot av Prinsen och Prinsessan av Wales på Windsor Castle.

Besök på Kew Gardens, Richmond

Under eftermiddagen besöker Kronprinsessan och Prins Daniel, i sällskap av infrastrukturministern, Royal Botanical Gardens i Richmond för att ta del av olika internationella forskningsprojekt för främjande av biologisk mångfald. I Kew Gardens planterar Kronprinsessan också ett träd som ett minne av besöket.

Närvaro vid konferensen Outer Thinking – the Swedish-British Summit, Nobu Hotel, London W1

Under eftermiddagen närvarar Kronprinsessparet, infrastrukturministern och statssekreterare Jevrell vid en konferens arrangerad av Svenska handelskammaren i London till vilken brittiska och svenska företagsrepresentanter, akademiker och politiker är inbjudna att tala.

Närvaro vid Royal Variety Performance med DD.KK.HH. Prinsen och Prinsessan av Wales, Royal Albert Hall, London SW7

Under torsdagens kväll ges Royal Variety Performance i Royal Albert Hall. Kronprinsessan och Prins Daniel närvarar på inbjudan av Prinsen och Prinsessan av Wales. Galan, som är tv-sänd i Storbritannien, ges årligen till förmån för brittiska kultur- och underhållningsutövare.

Fredag den 1 december

Besök vid Cranfield University, School of Aerospace och Aviation Research Technology Centre, Cranfield, Bedfordshire

Kronprinsessan, Prins Daniel och infrastrukturministern besöker under fredagen universitetet i Cranfield. På universitetet får de ta del av svensk-brittiska samarbeten mellan akademi och näringsliv inom grön omställning och framtidens transporter.

Life science-lunch, ambassadörens residens, London W1

Under en lunch i svenska residenset, med inbjudna brittiska politiker samt näringsliv och akademi, uppmärksammas de samarbeten som kommit till stånd inom ramen för det bilaterala samförståndsavtalet mellan Storbritannien och Sverige gällande life science som skrevs under 2022.

Adventsfika med svenskar bosatta i London, Svenska kyrkan, London W1

Som inledning på den första adventshelgen besöker Kronprinsessparet Svenska kyrkan i London. Under besöket möter Kronprinsessan och Prins Daniel delar av svenskkolonin i den brittiska huvudstaden för en gemensam adventsfika. Besöket i kyrkan avslutar Kronprinsessan och Prins Daniels officiella besök i Storbritannien.

Presskontakter

Informationsavdelningen