Regeringsformen 50 år

För 50 år sedan i dag, den 6 mars 1974, antogs den nuvarande regeringsformen. För att uppmärksamma dagen lät talmannen och konstitutionsutskottet anordna ett högtids­seminarium som Kungen och Kronprinsessan närvarade vid.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med talman Andreas Norlén och konstitutionsutskottets ordförande Ida Karkiainen.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med talman Andreas Norlén och konstitutionsutskottets ordförande Ida Karkiainen. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Vid seminariet talade inbjudna professorer samt ett par av de ledamöter som satt i Riksdagen när regeringsformen antogs 1974. Bland åhörarna fanns ett par hundra inbjudna gäster, bland andra de förevarande statsministrarna Stefan Löfven och Ingvar Carlsson.

Regeringsformen

Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar och beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.

Den första regeringsformen är från 1634. Den regeringsform som ersattes på 1970-talet hade antagits den 6 juni 1809. Det var samma datum som Gustav Vasa valdes till kung 1523. Dessa två händelser ligger till grund för att vi firar Sveriges nationaldag den 6 juni. Sveriges nya och nuvarande regeringsform kungjordes i Sveriges riksdag den 6 mars 1974.

Kungen och regeringen i december 1974 på den sista ordinarie konseljen på Kungl. Slottet innan den nya regeringsformen trädde i kraft.

Kungen och regeringen i december 1974 på den sista ordinarie konseljen på Kungl. Slottet innan den nya regeringsformen trädde i kraft. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix