Kungen gav högtidliga audienser

Den 15 februari tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot Brasiliens ambassadör, Maria Edileuza Fontenele Reis.

Kungen tar emot Brasiliens ambassadör, Maria Edileuza Fontenele Reis. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundra­åriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Förbundsrepubliken Brasilien, Maria Edileuza Fontenele Reis
  • Republiken Italien, Michele Pala
  • Republiken Korea, Hyung Jong Lee
  • Demokratiska republiken Kongo, Léopold Bompese Lofemba

Kungen bar vid mottagandet av Brasiliens ambassadör storkorset av Södra Korsets orden och vid mottagandet av Sydkoreas ambassadör Mugunghwaorden. När Kungen tog emot Italiens ambassadör bar han storkorset av Italienska Republikens förtjänstorden.

Kungen hälsar Italiens ambassadör Michele Pala välkommen till Kungl. Slottet.

Kungen hälsar Italiens ambassadör Michele Pala välkommen till Kungl. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Sydkoreas ambassadör Hyung Jong Lee.

Kungen tar emot Sydkoreas ambassadör Hyung Jong Lee. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Kongos ambassadör Léopold Bompese Lofemba.

Kungen tillsammans med Kongos ambassadör Léopold Bompese Lofemba. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår medverkade vid dagens högtidliga audienser.

Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår medverkade vid dagens högtidliga audienser. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna