Prins Daniel i möte med Hjärt-Lungfonden

Prins Daniel är Hjärt-Lungfondens hedersordförande och fick vid ett möte på Kungl. Slottet information om fondens verksamhet samt den pågående studien SCAPIS.

Prins Daniel tillsammans med Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikationschef Jenny Kölfors.

Prins Daniel tillsammans med Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikationschef Jenny Kölfors. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel är sedan tio år hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse. Under mötet den 31 januari på Kungl. Slottet fick Prinsen en återberättelse om senaste årets arbete samt de aktiviteter som är planerade i år då Hjärt-Lungfonden firar 120 år.

Prinsen informerades även om utvecklingen inom befolkningsstudien SCAPIS. Studiens långsiktiga mål är att kunna stoppa hjärt-kärl- och lungsjukdomar innan de uppstår. Totalt ingår 30 000 svenskar i studien, varav 15 000 nu kommer att genomgå en återundersökning på sex universitetssjukhus i Sverige.

Läs mer om när Prins Daniel invigde forskningsdatabasen år 2021