Drottningen vid symposium om Alzheimers sjukdom

Den 18 januari deltog Drottningen vid symposiet Challenges for implementation of new Alzheimer Disease treatments på Karolinska institutet i Stockholm.

Drottningen tillsammans med professor Bengt Winblad under symposiet på Karolinska institutet.

Drottningen tillsammans med professor Bengt Winblad under symposiet på Karolinska institutet. Foto: Henric Wauge/SPA

Under symposiet diskuterades utmaningar som uppstår när nya behandlingar för Alzheimers sjukdom implementeras.

Drottningen höll ett öppningstal där hon bland annat sa:

It is my sincere hope that this meeting will bring you inspiration and new opportunities to advance in your ambition, and I am sure you will have good discussions to come closer to solutions for the many challenges that lie ahead of us.

And let me assure you: I have never, ever lost hope, that we will find a way to beat the disease.

I wish you all the best and look forward to following your important work.

H.M. Drottningen

Symposiet i Nobel Forum, Karolinska institutet

Foto: Henric Wauge/SPA

Stiftelsen Gamla tjänarinnor

Symposiet stöds av Stiftelsen Gamla Tjänarinnor som ger anslag för att främja forskning inom det geriatriska området. Årligen avsätts cirka 5,5 miljoner kronor för forskningsanslag.