Kungen besökte Trafikverket och projekt E4 Förbifart Stockholm

Torsdagen den 18 januari besökte Kungen E4 Förbifart Stockholm tillsammans med Trafikverket.

Kungen tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och projektchef Camilla Magnusson.

Kungen tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och projektchef Camilla Magnusson. Foto: Jessica Gow/TT

Vid ankomst till Lovö hälsade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana välkommen. Camilla Magnusson, projektchef E4 Förbifart Stockholm, informerade därefter om infrastruktursatsningen och arbetet med förbifarten.

Förbifarten

Större delen av besöket ägde sedan rum i södra delen av de 18 kilometer långa tunnlarna. Förbifart Stockholm är ett av väldens mest komplexa tunnelbyggen och planeras stå klart 2030.

Bild inifrån tunneln.

Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Från Lovö åkte Kungen ner i huvudtunneln. Vid det första stoppet fick Kungen information om de kommande av- och påfarterna till trafikplatserna på Lovö.

Andra stoppet ägde rum i tunneln under Mälaren och Kungen fick information om komplexiteten att bygga en tunnel under vatten.

Det avslutande stoppet ägde rum i tunnelmynningen i Kungens kurva där Kungen visades utrymningsväg samt den servicetunneln som löper parallellt med körbanorna.

Kungen under besöket i tunneln.

Kungen under besöket i tunneln. Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Kungen vid tunnelmynningarna på Lovön tillsammans med projektchef Camilla Magnusson, generaldirektör Roberto Maiorana och delprojektledare Klas Dalberg.

Kungen vid tunnelmynningarna på Lovön tillsammans med projektchef Camilla Magnusson, generaldirektör Roberto Maiorana och delprojektledare Klas Dalberg. Foto: Jessica Gow/TT

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4:an binder ihop norra och södra Stockholm och gör att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar.

E4 Förbifart Stockholm går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Restiden för hela sträckan beräknas i normala förhållanden till 15 minuter. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går drygt 18 av vägens 21 km i tunnel. Det gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar.

E4 Förbifart Stockholm består av 18 kilometer tunnlar.

Läs mer om E4 Förbifart Stockholm

Till toppen