Kungen och Kronprinsess­paret tog emot nationella säkerhets­rådgivaren

Den 17 januari gav Kungen, Kronprinsessan och Prins Daniel företräde på Kungl. Slottet för Henrik Landerholm, regeringens nationella säkerhetsrådgivare.

Kungen och Kronprinsessparet tillsammans med nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm.

Kungen och Kronprinsessparet tillsammans med nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Henrik Landerholm biträder det nationella säkerhetsrådet och statsministern i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och frågor om nationell säkerhet.

Under mötet på Kungl. Slottet redogjorde den nationella säkerhetsrådgivaren för aktuella frågor inom sitt ansvarsområde.

Läs mer om det nationella säkerhetsrådet och den nationella säkerhetsrådgivaren