Drottningen överlämnade stipendier till forskare

Den 23 november överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare inom pediatrik för studier om barns hälsa och sjukdomar.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset. Foto: Bildbyrå FruBergkvist

Under ceremonin, som hölls på Bååtska palatset i Stockholm, fick 31 stipendiater inom pediatrisk forskning ta emot diplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med ett föredrag av med dr Resthie Putri som berättade om sin forskning kring prediktion av risk för metabola komplikationer vid fetma hos barn och ungdomar.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att stödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd lämnas till vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.