Kronprinsessan vid seminarium om vattenbrist

Den 20 november närvarade Kronprinsessan vid Operakällaren Foundations årliga seminarium till förmån för WaterAid.

Kronprinsessan tillsammans med Operakällaren Foundations grundare Abbe Ibrahim vid ankomsten till seminariet.

Kronprinsessan tillsammans med Operakällaren Foundations grundare Abbe Ibrahim vid ankomsten till seminariet. Foto: David Lagerlöf

Under seminariet hölls ett panelsamtal om hur bristen på rent vatten, sanitet och hygien skapar problem i Tanzania och vad som krävs för att lösa problemen.

I panelen deltog

  • Jan Eliasson, ambassadör för WaterAid, tidigare vice generalsekreterare för FN och tidigare svensk utrikesminister
  • Abbe Ibrahim, grundare av Operakällaren Foundation
  • Ola Rosling, medgrundare till Gapminder och medförfattare till Factfulness
  • Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid
  • Sofia Helin, skådespelare och WaterAid ambassadör
  • Mustafa "Musse" Mohamed, Sveriges främsta långdistanslöpare och ambassadör för WaterAid

Panelsamtalet leddes av Jenny Strömstedt.

Kronprinsessan under frukostseminariet.

Foto: Julia Viklund

Kronprinsessan är beskyddare av WaterAid och har länge engagerat sig för rätten till rent vatten.

Kronprinsessan tillsammans med de medverkande vid seminariet på Operakällaren.

Kronprinsessan tillsammans med de medverkande vid seminariet på Operakällaren. Foto: David Lagerlöf

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter.

WaterAid har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen.

Läs mer om WaterAid

Om Operakällaren Foundation

Operakällaren Foundation når varje år tusentals människor i Östafrika med rent vatten. Sedan starten har organisationen samlat in över 50 miljoner kronor till vattenprojekt i några av världens fattigaste länder.

Läs mer om Operakällaren Foundation

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.