Prins Carl Philip besökte neonatal­vårds­avdelning med MusikBojen

Den den 15 november besökte Prins Carl Philip Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm tillsammans med MusikBojen, som Prinsen är beskyddare av sedan våren 2023.

Pernilla Hugosson demonstrerar neonatalvårdsavdelningens musikterapi för Prins Carl Philip.

Pernilla Hugosson demonstrerar neonatalvårdsavdelningens musikterapi för Prins Carl Philip. Foto: Anders Wiklund/TT

Besöket inleddes med att Prinsen fick information om MusikBojen, en presentation om neonatalvårdens verksamhet på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt en presentation av musikterapi för föräldrar och förtidigt födda/sjuka nyfödda barn.

På neonatalvårdsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är musikterapi en del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Prins Carl Philip tillsammans med musikterapeut Pernilla Hugosson och vårdchef Marina Adler Runow under besöket på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets neonatalvårdsavdelning.

Prins Carl Philip tillsammans med musikterapeut Pernilla Hugosson och vårdchef Marina Adler Runow under besöket på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets neonatalvårdsavdelning. Foto: Anders Wiklund/TT

Efter den inledande informationen fick Prinsen en rundvandring samt möjlighet att träffa personal.

Som avslutning av besöket träffade Prinsen, tillsammans med musikterapeut Pernilla Hugosson, en familj som berättade om sina erfarenheter kring musikterapi.

Om MusikBojen

Stiftelsen MusikBojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter.

MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige.

Sedan maj 2023 är Prins Carl Philip MusikBojens beskyddare.