Kronprinsessan vid beredskaps­seminarium

Den 8 november närvarade Kronprinsessan vid ett seminarium, arrangerat av SVT, kring hur nyheter och program ska nå ut till befolkningen även i svåra kriser.

Kronprinsessan tillsammans med SVT:s vd Hanna Stjerne och Kungens stabschef Peder Ohlsson under seminariet.

Kronprinsessan tillsammans med SVT:s vd Hanna Stjerne och Kungens stabschef Peder Ohlsson under seminariet. Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Under seminariet Informationskrig och medieanvändning i kris och krig diskuterades bland annat hur SVT möter svenska nyhets­konsumenters vanor och behov i händelse av kris och krig, samt hur moderna informationskrig förs. Vidare diskuterades hur robust internet är i Sverige.

SVT:s korrespondent Elin Jönsson berättade om hur medborgarna i Ukraina håller sig informerade under Rysslands anfallskrig och hur desinformation hanteras.

Under seminariet diskuterades mediernas roll i kris och krig.

Under seminariet diskuterades mediernas roll i kris och krig. Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Bland paneldeltagarna fanns även Göran Bolin, professor medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Henrik Landerholm, regeringens nationelle säkerhetsrådgivare.

Vid seminariet deltog cirka 100 specialinbjudna gäster från myndigheter, företag och politiker.