Kronprinsessan överlämnade nytt fälttecken till K 4 i Arvidsjaur

Under torsdagen överlämnade Kronprinsessan, på uppdrag av Kungen, ett nytt fälttecken till Norrlands dragonregemente, K 4, i Arvidsjaur.

Kronprinsessan hälsar den nya dragonfanan.

Kronprinsessan hälsar det nya dragonfanan. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Kungen, som är Försvarsmaktens främste representant, delar återkommande ut fält­tecken till Försvarsmaktens förband i samband med ny- eller omorganisationer samt när gamla fälttecken blivit utslitna.

Under torsdagen delade Kronprinsessan, på uppdrag av Kungen, ut ett nytt fälttecken, en dragonfana, till Norrlands dragonregemente, K 4, i Arvidsjaur.

Kronprinsessan överlämnar K 4:s nya fälttecken till regementschefen överste Teddy Larsson.

Kronprinsessan överlämnar K 4:s nya fälttecken till regementschefen överste Teddy Larsson. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Under ceremonin höll Kronprinsessan ett tal i vilket hon bland annat sade:

Ni på Norrlands dragonregemente utbildar kvalificerade förband som har till sin huvuduppgift att spana och strida långt bakom fiendens linjer.

Arvidsjaur som plats erbjuder en unik möjlighet som port till den norrländska vildmarken.

En vildmark med stora variationer i både krävande terräng, som innehåller allt från snåriga myrar, forsande vattendrag till höga kala fjäll i kombination med utmanande årstider.

Dessa uppgifter som ni löser, gör ni i denna subarktiska miljö under dygnets alla timmar och i alla årstider.

H.K.H. Kronprinsessan

Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Rundvandring

Efter ceremonin fick Kronprinsessan en rundvandring på regementsområdet. På övningsfältet mötte Kronprinsessan därefter värnpliktiga och befäl.

Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom Flottan benämns den tretungade fanan för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.

Till toppen