Drottningen besökte Mentor Tyskland

Onsdagen den 11 oktober deltog Drottningen vid Mentor Tysklands seminarium och rosceremoni på ön Mainau, Tyskland.

Drottningen tillsammans med vinnande klassen i Mentors ungdomsprojekt What makes a good mentor?

Drottningen tillsammans med vinnande klassen i Mentors ungdomsprojekt "What makes a good mentor?" Foto: Mentor Stiftung Deutschland/Robin Frick

I palmhuset på Mainau lyssnade Drottningen och inbjudna gäster till ett seminarium där Mentors ungdomsprojekt What makes a good mentor? presenterades.

Projektet riktar sig till skolor där elever har arbetat med vad gott mentorskap betyder för dagens ungdomar.

Drottningen tillsammans med grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg och greve Björn Bernadotte af Wisborg vid besöket på Mainau

Drottningen tillsammans med grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg och greve Björn Bernadotte af Wisborg vid besöket på Mainau. Foto: Insel Mainau/Peter Allgaier

Mentorrosen

Kvällen på Mainau inleddes med att Drottningen deltog vid en ceremoni där bland annat Mentorrosen presenterades. Mentor Tyskland lanserade nyligen Mentor Academy för att stärka och utbilda vuxna mentorer. För att stödja akademin har Mentorrosen avlats fram och för varje såld ros går en euro till Mentor Academy.

Ceremonin avslutades med att Drottningen höll tal och därefter döpte rosen tillsammans med grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg.

Drottningen tillsammans med grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg vid Mentorrosen.

Drottningen tillsammans med grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg vid Mentorrosen. Foto: Insel Mainau/Peter Allgaier

Middag på Mainau

Som avslutning på kvällen deltog Drottningen vid en middag på Mainau till förmån för Mentor Tyskland där familjen Bernadotte af Wisborg stod värd.

Organisationen Mentor

Drottningen grundade organisationen Mentor tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) år 1994. Organisationen arbetar med mentorskap för ungdomar i en värld där ungdomar får växa upp hälsosamt och drogfritt.

I dag finns Mentor i Lettland, Mellanöstern, Sverige, Tyskland och USA, samt har genomfört projekt i 80 länder genom olika fältorganisationer. Drottningens besök i Amman i veckan genomfördes tillsammans med Mentor Arabia.

Läs mer om Mentor Stiftung Deutschland