Kronprinsessan i möte kring Keystone Dialogue

Den 6 oktober gav Kronprinsessan företräde på Kungl. Slottet för representanter från Stockholm Resilience Centre kring Keystone Dialogue 6 som hålls i Busan, Republiken Korea.

Kronprinsessan fick ta del av aktuella havsfrågor.

Kronprinsessan fick ta del av aktuella havsfrågor. Foto: Henrik Garlöv/Kung. Hovstaterna

Vid företrädet informerade professor Carl Folke, professor Henrik Österblom, forskare Robert Blasiak och forskare Frida Bengtsson från Stockholm Resilience Centre om det kommande Keystone Dialogue som äger rum i Busan, Republiken Korea, 10–12 oktober.

Kronprinsessan fick även information kring aktuella havsfrågor och hur arbetet har fortskridit sedan SeaBOS senaste arbetsmöte i maj i Stockholm.

Vid Busan Keystone Dialogue medverkar representanter från världens nio största fisk- och skaldjursföretag, samt internationella experter och forskare inom området.

Kronprinsessan tillsammans med Frida Bengtsson, Robert Blasiak, Carl Folke och Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Kronprinsessan tillsammans med Frida Bengtsson, Robert Blasiak, Carl Folke och Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

SeaBOS

Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

SeaBOS är ett samarbete mellan forskare och nio av världens största fisk- och skaldjursföretag. Seabos syftar till att leda en vetenskapsbaserad global omställning mot hållbar produktion av fisk och skaldjur, samt hälsosamma hav.

Om Keystone Dialogue

Nio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att eliminera olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue Keystone Dialouge är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

När Kronprinsessan besökte Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Keystone Dialogue 2 hölls i Stockholm 2017, Keystone Dialogue 3 hölls i Karuizawa, Japan, 2018, Keystone Dialogue 4 hölls i Phuket, Thailand 2019, Keystone Dialogue 5 hölls i Santpoort, Nederländerna, 2022, och Keystone Dialouge 6 hålls i Busan, Republiken Korea, 2023. Virtual Keystone Dialogues ägde rum 2020 och 2021.

Arbetsmöten har ägt rum i Bergen, Norge, 2019, och Stockholm, Sverige, 2022 och 2023. Digitala arbetsmöten ägde rum 2020 och 2021.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.