Kronprinsessan närvarade när kyrkomötet inleddes

I dag inleddes årets kyrkomöte i Uppsala. Kronprinsessan närvarade vid den inledande gudstjänsten i Uppsala domkyrka och därefter vid det formella öppnandet av kyrkomötet.

Kronprinsessan, ärkebiskopen och talmannen i Uppsala domkyrka.

Kronprinsessan, ärkebiskopen och talmannen i Uppsala domkyrka. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kyrkomötet inleddes traditionsenligt med en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Inledningsgudstjänsten leddes av Visby stifts biskop Erik Eckerdal.

Efter gudstjänsten ägde det formella öppnandet av kyrkomötet rum i kyrkan. Kyrkomötets ordförande Karin Perers höll inledningsvis ett anförande. Därefter talade ärkebiskop Martin Modéus till kyrkomötets ledamöter. Ordförande för synoden i Evangelische Kirche Deutschland, Anna Nicole Heinrich, talade också.

Programmet avslutades med ett framförande på orgel av preludium i f-dur av Johann Sebastian Bach.

Om kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ enligt svensk lag och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Kyrkomötets 251 ledamöter är valda av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet. 2023 års kyrkomöte hålls i två sessioner i Uppsala; en i oktober och en i november.

Läs mer om kyrkomötet