Kungen och Kronprinsessan vid akademi­seminarier

Kungen och Kronprinsessan närvarade under torsdagen och fredagen vid seminarier arrangerade av Kungl. Akademien för de fria konsterna samt Kungl. Vitterhetsakademien. Seminarierna arrangerades med anledning av Kungens 50 år på tronen.

Kungen, Kronprinsessan och Prinsessan Christina Fru Magnuson tillsammans med Vitterhetsakademiens ständiga sekreterare Karin Helander, preses Peter Gillgren och överintendent Ann Follin.

Kungen, Kronprinsessan och Prinsessan Christina, Fru Magnuson, tillsammans med Vitterhetsakademiens ständiga sekreterare Karin Helander, preses Peter Gillgren och överintendent Ann Follin. Foto: Henrik Montgomery/TT

Konstakademiens seminarium

Den 28 september närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Konstakademiens halvdagsseminarium om 500 år av kunglig arkitektur. Seminariet, med titeln Från Vasaborg till italiensk villa, handlade bland annat om vård och restaureringar av svenska slott och slottsträdgårdar.

Kungen vid ankomsten till Konstakademiens seminarium.

Kungen vid ankomsten till Konstakademiens seminarium. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kungen höll tal vid Konstakademiens seminarium.

Kungen höll tal vid Konstakademiens seminarium. Foto: Björn Strömfelt/Konstakademien.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med preses Helena Tallius Myhrman och ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt vid Konstakademien. F

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med preses Helena Tallius Myhrman och ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt vid Konstakademien. Foto: Ida Åkesson/SPA

Efter seminariet höll Kungen ett tacktal där han bland annat sade:

När vi här inne lyssnar på och tar del av era kunskaper går det inte annat än att känna en trygghet i att kunskapen lever vidare och att våra kulturmiljöer kommer att vara väl omhändertagna även i framtiden.

H.M. Konungen

Vitterhetsakademiens seminarium

Kungen och Kronprinsessan närvarade tillsammans med Prinsessan Christina, Fru Magnuson, den 29 september vid Vitterhets­akademiens halvdagsseminarium med titeln Gustaf VI Adolf och arkeologin.

Seminariet handlade om Gustaf VI Adolfs arkeologiska arbete och kungens roll i att främja svensk humanistisk forskning.

Efter seminariet höll Kungen ett tacktal där han bland annat sade:

Min farfar var ofta på resa för att göra utgrävningar tillsammans med unga arkeologistudenter. [...]

Det ni gjort idag visar hur hans arbete och intresse lever vidare och också är en del av forskningen.

H.M. Konungen

Gustaf VI Adolf hade ett stort intresse för östasiatisk kulturhistoria och arkeologi och kungens donation av kinesiska och koreanska föremål utgör en viktig del av Östasiatiska museets samlingar.