H.M. Konungens tal vid seminarium hos Kungl. Akademien för de fria konsterna

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Eders kungliga höghet
Preses
Ständig sekreterare
Mina damer och herrar

Låt mig inleda med att tacka Konstakademin för detta seminarium.

Att vårda det svenska kulturarvet är något som jag och mina företrädare lagt mycket stor vikt vid. Och i det spelar de kungliga slotten naturligtvis en mycket stor roll.

Inte bara slotten – utan också dess omgivningar är en mycket rik skatt för vårt land. För mig har det alltid varit viktigt att platserna också är tillgängliga för allmänhet och turister i så stor utsträckning som möjligt.

Detta kräver ibland varsamma moderniseringar. Och det är inte alltid lätt att ta hänsyn till allas intressen. Dagens presentationer har på ett förtjänstfullt sätt belyst många av de frågeställningar vi ofta ställs inför.

Det har varit mycket intressant att ta del av det och jag känner varmt för ert arbete.

Och tittar jag dessutom på resultatet är ni mycket framgångsrika.

Flertalet kungliga slott har mycket lång historia, men är fortfarande i fullt bruk. Om jag tittar på Kungliga slottet i Stockholm känner jag stor stolthet. Det är ett utmärkt exempel på en mycket vacker historisk skatt som också är en modern arbetsplats. Där vi dessutom installerat solceller på taket!

Och det är inte bara jag som uppskattar denna skönhet och historia. Slotten och dess parker är ett av de främsta besöksmålen i Sverige.

Varje år har de kungliga slotten i Mälardalen 1,5 miljoner besök. Och de kungliga parkerna lockar över 20 miljoner besök årligen.

När vi här inne lyssnar på och tar del av era kunskaper går det inte annat än att känna en trygghet i att kunskapen lever vidare och att våra kulturmiljöer kommer att vara väl omhändertagna även i framtiden.

Tack!