Kronprinsessan närvarade vid Östersjöseminarium

Den 28 september deltog Kronprinsessan i Östersjöseminariet på Kastellholmen i Stockholm för att ta del av aktuell forskning kring Östersjön.

Kronprinsessan vid ankomsten till seminariet, tillsammans med Fredrik Gröndahl, KTH, Thomas Flinck, Expedition rädda Östersjön och Tina Elfwing, Östersjöcentrum.

Kronprinsessan vid ankomsten till seminariet, tillsammans med Fredrik Gröndahl, KTH, Thomas Flinck, Expedition rädda Östersjön och Tina Elfwing, Östersjöcentrum. Foto: Michael Campanella/SPA

Östersjöseminariet är ett årligt återkommande evenemang och hade i år temat En blå ekonomi kräver Östersjöns välmående. Bakom seminariet står Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea, i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Kronprinsessan välkomnades vid ankomsten till Kastellholmen av Tina Elfwing, Östersjöcentrum, Thomas Flinck, Expedition rädda Östersjön och Fredrik Gröndahl, KTH.

Vid seminariet deltog experter på bland annat övergödning, våtmarksrestaurering och vindkraft och hållbar matproduktion, som gav uppdaterade klimatperspektiv och analyser inför framtiden.

Kronprinsessan hälsar på Anders Söderholm från Kungl. Tekniska Högskolan, KTH.

Kronprinsessan hälsar på Anders Söderholm från Kungl. Tekniska Högskolan, KTH. Foto: Michael Campanella/SPA

Under seminariet hölls föredrag om åtgärder för kustnära havsområden, utnyttjande av vindkraft och matproduktionens påverkan på havet. Dagen avslutades med ett panelsamtal om hur företag och organisationer kan hjälpa till att åstadkomma en positiv utveckling av situationen i Östersjön.

Kronprinsessan är gudmor till fartyget Tre Kronor af Stockholm.