Kronprinsessan besökte Tivedens nationalpark

Den 27 september besökte Kronprinsessan Tivedens nationalpark. Besöket var en del av Kronprinsessans initiativ att besöka Sveriges alla 30 nationalparker.

Kronprinsessans femte vandring i Sveriges nationalparker skedde i Tiveden.

Kronprinsessans femte vandring i Sveriges nationalparker skedde i Tiveden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Genom att besöka Sveriges alla nationalparker vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser.

Kronprinsessan välkomnas till nationalparkens huvudentré.

Kronprinsessan välkomnas till nationalparkens huvudentré. Foto: Ida Åkesson/SPA

Besöket inleddes vid huvudentrén, med utsikt över Östgötaviken, där Kronprinsessan fick övergripande information om nationalparken.

Från huvudentrén vandrade sedan Kronprinsessan tillsammans med nationalparksföreståndare Tomas Gustafson längs Trollkyrkorundan till Stora Trollkyrkan, via Oxaberget och Lilla Trollkyrkan, där naturguide David Tverling anslöt.

Kronprinsessan under vandringen längs Trollkyrkorundan.

Kronprinsessan under vandringen längs Trollkyrkorundan. Foto: Ida Åkesson/SPA

Från Stora Trollkyrkan gick sedan vandringen längs delar av Bergslagsleden och genom stiglös terräng till det högsta berget vid Lönndalen. Från Lönndalen vandrade Kronprinsessan vidare till Andsjön.

Kronprinsessan under vandringen i Tivedens nationalpark.

Foto: Ida Åkesson/SPA

Från Andsjön vandrade Kronprinsessan söderut på Oxögabergsrundan, längs Trollkyrkorundan och tillbaka till huvudentrén.

Kronprinsessan under vandringen i Tivedens nationalpark.

Foto: Ida Åkesson/SPA

Med på vandringen var även Kronprinsessfamiljens hund Rio.

Med på vandringen var även Kronprinsessfamiljens hund Rio. Foto: Christine Olsson/TT

Under vandringen fick Kronprinsessan information om flora och fauna kring de sjöar och tjärnar som finns i nationalparken. Hon fick också veta mer om naturskogen och hur man arbetar med att skogen ska utvecklas mot urskog, samt nationalparkens läge i landskapet, geologi och den typiska hällmarkstallskogen och skogsbrandens betydelse.

Skylt vid nationalparkens huvudentré.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Nationalparker i Sverige

En nationalpark bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få och i dag finns det 30 nationalparker i Sverige.

Läs mer om Sveriges nationalparker

Om Kronprinsessans vandringar

De kommande åren planerar Kronprinsessan besöka Sveriges 30 nationalparker. Genom sina besök i nationalparkerna vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser. Vid varje besök deltar lokala experter som guidar och ger information om naturen i den aktuella nationalparken.

Idén till besöken i nationalparkerna kom under Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap, hösten 2017 – våren 2019.