Kronprinsessan delade ut Björn Carlsons Östersjöpris

Tisdagen den 26 september delade Kronprinsessan ut Björn Carlsons Östersjöpris, ett årligt pris instiftat av Björn Carlsons Östersjöstiftelse – BalticSea2020. Ceremonin ägde rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med professor Daniel Conley och professor Jacob Carstensen, mottagare av Björn Carlsons Östersjöpris 2023

Kronprinsessan tillsammans med professor Daniel Conley och professor Jacob Carstensen, mottagare av Björn Carlsons Östersjöpris 2023. Foto: Jessica Gow/TT

Årets pris gick till professor Jacob Carstensen och professor Daniel Conley för deras avgörande insatser inom forskningen kring övergödning, vattenkvalitet, syrebrist och underliggande biogeokemiska processer i Östersjön.

Jacob Carstensen, professor i marin systemförvaltning vid Institutionen för Ekovetenskap på Aarhus Universitet i Danmark, och Daniel Conely, professor i biogeokemi vid Institutionen för Geologi på Lunds Universitet, har genom sitt samarbete kombinerat expertis från olika områden, och deras forskning har därigenom omvandlat, utvecklat och breddat forskningsfältet.

Kronprinsessan delar ut Björn Carlsons Östersjöpris 2023 till professor Daniel Conley och professor Jacob Carstensen,

Kronprinsessan delar ut Björn Carlsons Östersjöpris 2023 till professor Daniel Conley och professor Jacob Carstensen. Foto: Jessica Gow/TT

Björn Carlsons Östersjöstiftelse

Björn Carlsons Östersjöpris instiftades 2021 av Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) – ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö.

Stiftelsen Björn Carlsons Östersjöstiftelse, även kallad BalticSea2020, grundades år 2005 av Björn Carlson (1935-2021).

Under sina 15 verksamma år har stiftelsens tillgångar finansierat åtgärder och utvecklingsprojekt som bidrar till en friskare Östersjö samt forskning som breddat eller fördjupat kunskapen om Östersjön och dess avrinningsområde.

Läs mer om Björn Carlsons Östersjöpris

Läs mer om stiftelsen