Kungen höll tal till Sveriges folk

Under fredagskvällen höll H.M. Konungen tal i Sveriges Television och Sveriges Radio.

Kungen höll ett tal i radio och tv till Sveriges folk.

Kungen höll ett tal i radio och tv till Sveriges folk. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under kvällen höll H.M. Konungen ett tal som sändes i SVT och SR.

I sitt radio- och tv-tal sade Kungen bland annat:

Det är min förhoppning att nu, och under kommande år, få fortsätta att tjäna vårt Sverige. I både med- och motgång. I goda tider, såväl som i tider med stora utmaningar.

Ett Sverige med fast förankring i sin historia, och med en stadig blick mot en ljus och lycklig framtid.

H.M. Konungen