Kungen gav högtidliga audienser

Den 6 september tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot Angolas ambassadör Cecília Caldeira da Conceição Rosário.

Kungen tar emot Angolas ambassadör Cecília Caldeira da Conceição Rosário. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundra­åriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Socialistiska republiken Vietnam, Tran Van Tuan
  • Republiken Angola, Cecília Caldeira da Conceição Rosário
  • Irland, Barbara Jones
  • Demokratiska förbundsrepubliken Nepal, Ram Swarth Ray
Kungen hälsar på Vietnams ambassadör Tran Van Tuan.

Kungen hälsar på Vietnams ambassadör Tran Van Tuan. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Irlands ambassadör Barbara Jones.

Kungen tar emot Irlands ambassadör Barbara Jones. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Nepals ambassadör Ram Swarth Ray.

Kungen tillsammans med Nepals ambassadör Ram Swarth Ray. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna