Kronprinsessan gav företräde om Agenda 2030

Den 22 juni gav Kronprinsessan företräde för statssekreterare Diana Janse, departementsråd Sigrún Rawet och kansliråd Karin Snellman för ett möte kring det internationella genomförandet av Agenda 2030.

Kronprinsessan och statssekreterare Diana Janse vid mötet på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan och statssekreterare Diana Janse vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

18–19 september äger SDG Summit rum, vilket är det andra toppmötet sedan Agenda 2030 antogs. Mötet hålls i New York, USA, och markerar halvtid i genomförandet av Agenda 2030.

Bild från mötet på Kungliga slottet.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Kronprinsessan information om framsteg och utmaningar i genomförandet av Agenda 2030, samt information om den kommande SDG Summit.

Kronprinsessan tillsammans med Sigrún Rawet, Diana Janse och Karin Snellman.

Kronprinsessan tillsammans med Sigrún Rawet, Diana Janse och Karin Snellman. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.