Kronprinsessan vid seminarium om utrikes- och säkerhetspolitik

Den 16 juni närvarade Kronprinsessan vid ett seminarium på Stockholms internationella freds­forskningsinstitut, SIPRI, i samband med besök av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP).

Kronprinsessan tillsamman med deltagarna i seminariet på SIPRI.

Kronprinsessan tillsamman med deltagarna i seminariet på SIPRI. Foto: SIPRI

Vid ankomsten till SIPRI togs Kronprinsessan emot av Stefan Löfven, SIPRI:s styrelseordförande, Dan Smith, SIPRI:s direktör och Mikael Lindvall, ambassadör och Sveriges representant i KUSP.

Stefan Löfven talade vid seminariet.

Stefan Löfven talade vid seminariet. Foto: SIPRI

Seminariet behandlade de dubbla kriserna säkerhet och miljö. Bland annat diskuterades klimatförändringar, konflikter och livsmedelskris ur ett säkerhetsperspektiv.