Kronprinsessan invigde SköldpaddsArken

Den 8 juni närvarade Kronprinsessan vid invigningen av SköldpaddsArken på Nordens Ark.

Kronprinsessan i den nyinvigda SköldpaddsArken.

Kronprinsessan i den nyinvigda SköldpaddsArken. Foto: Adam Ihse/TT

Kronprinsessan inledde med att besöka Nordens Arks avelsanläggning Lunden. I Lunden bedrivs arbete med flertalet av de uppfödnings- och utsättningsprojekt som Nordens Ark bedriver.

Under besöket i Lunden fick Kronprinsessan information om Nordens Arks arbete med att bevara grönfläckig padda samt arbetet med att återskapa livsmiljön för mnemosynefjäril och trumgräshoppa för att arterna ska kunna räddas.

Kronprinsessan fick även information om uppfödningen av bredbandad ekbarkbock och större ekbock. Som avslutning fick Kronprinsessan information om ett nytt projekt där Nordens Ark, tillsammans med sina samarbetspartners, arbetar med att återetablera den vilda populationen av europeisk vildkatt i Skottland.

SköldpaddsArken

Under eftermiddagen deltog Kronprinsessan vid invigningen av SköldpaddsArken – ett avelscenter där utsatta sköldpaddsarter får en fristad och möjlighet att fortplanta sig för framtida utsättningar.

Kronprinsessan invigde anläggningen med hjälp av en sköldpadda som fick bita av ett band av maskrosblad.

Kronprinsessan vid invigningen tillsammans med Mats Höggren, vd, och Jimmy Helgesson, djurvårdare.

Kronprinsessan vid invigningen tillsammans med Mats Höggren, vd, och Jimmy Helgesson, djurvårdare. Foto: Adam Ihse/TT

Som avslutning hölls ett seminarium som uppmärksammade de hot som världens sköldpaddor står inför och vad som måste göras för att säkerställa deras överlevnad.

Sköldpaddor har funnits på jorden i mer än 200 miljoner år och är en av världens mest hotade djurgrupper. Mer än hälften av världens sköldpaddor hotas av utrotning. Situationen är allra mest akut i Asien, där nästan alla de hundra sköldpaddsarterna är hotade. Av arter som en gång varit talrika i sjöar och flodsystem existerar i dag endast några hundra individer, ibland så få som något tiotal.

Kronprinsessan tillsammans med konstnären Ellen Ljungqvist som skapat de mosaiksköldpaddor som finns i parken.

Kronprinsessan tillsammans med konstnären Ellen Ljungqvist som skapat de mosaiksköldpaddor som finns i parken. Foto: Adam Ihse/TT

Om Nordens Ark

Nordens Ark invigdes av Kungen år 1989 och Kronprinsessan har sedan dess varit parkens beskyddare.

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. Nordens Ark bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Nordens Arks vision är en värld med livskraftiga populationer av djur och växter i fungerande ekosystem.

Läs mer om Nordens Ark