Kungen delade ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond

Den 29 maj delade Kungen ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till tio forskare.

Fil dr Julia Valentim Tavares vid Uppsala universitet fick ta emot stipendium av Kungen för forskning om ”Klimatförändringens effekter på Amazonas översvämningsskogar”.

Fil dr Julia Valentim Tavares vid Uppsala universitet fick ta emot stipendium av Kungen för forskning om ”Klimatförändringens effekter på Amazonas översvämningsskogar”. Foto: Jonas Borg

Stipendiaterna tog emot sina stipendier ur Kungens hand i Bernadotte­biblioteket på Kungl. Slottet.

Läs mer om stipendiaterna

Kungen tillsammans med alla stipendiaterna.

Kungen tillsammans med alla stipendiaterna. Foto: Jonas Borg

Efter stipendieutdelningen gavs en kort föreläsning av professor Keith Paustian, som är innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljö och vetenskap 2022/2023.

Årets gästprofessor Keith Paustian höll en kort föreläsning i Bernadottebiblioteket.

Årets gästprofessor Keith Paustian höll en kort föreläsning i Bernadottebiblioteket. Foto: Jonas Borg

Konung Carl XVI Gustafs 50-års­fond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond