Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för veten­skap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruks­akademien, Kungl. Ingenjörs­­vetenskaps­­akademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 8 mars beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 29 maj.

Stipendier och bidrag 2023

Fil dr Mahmood Alemrajabi, Institutionen för kemiteknik, Kungl Tekniska Högskolan
”Resurssnål metallåtervinning från litiumjonbatterier utan organiska lösningsmedel”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Albert Carles Brangari, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Jordbruk som håller kvar kolet i marken”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Nils Henriksson, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Skogsföryngring i hyggesfritt skogsbruk”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Johannes Huber, Avdelningen för Träteknik, Luleå tekniska universitet
”En ny metod för att bedöma hållfastheten hos virke som ska återbrukas”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Alexandra Kinnby, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Hotar havsförsurningen havens tångskogar?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Marcel du Plessis, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Att mäta nederbörden till havs – en global utmaning”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Rui Shu, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
”Miljövänlig och hållbar återvinning av spillvärme med designade nanogitter”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Julia Valentin Tavares, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
”Klimatförändringens effekter på Amazonas översvämningsskogar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Alberto Celma Tirado, Institutionen för vatten och miljö, SLU, Uppsala
”Nya metoder för att hitta okända miljögifter i vatten”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Muhammad Awais Zahid, Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU, Lomma
”Miljövänlig potatisodling i ett framtida klimat”
Beslut: 100 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond