Prins Daniel besökte Handelshögskolan med Prins Daniels Fellowship

Tillsammans med inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship besökte Prins Daniel den 17 maj Handelshögskolan i Stockholm, för att tala om entreprenörskap med skolans studenter.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna från Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna från Prins Daniels Fellowship. Foto: Michael Campanella/SPA

Besöket vid Handelshögskolan inleddes med en inspirationsföreläsning där Caroline Walerud, Johan Skarborg och Niklas Adalberth från Prins Daniels Fellowship berättade om sina erfarenheter inom entreprenörskap.

Studenter från Handelshögskolan hade samlats i aulan för att ta del av samtalet.

Prins Daniel och Niklas Adalberth i samtal med studenter.

Prins Daniel och Niklas Adalberth i samtal med studenter. Foto: Michael Campanella/SPA

Efter lunch deltog Prinsen och inspiratörerna i rundabordssamtal tillsammans med studenterna.

Prins Daniel och inspiratörerna vid samtalet i Handelshögskolans aula.

Prins Daniel och inspiratörerna vid samtalet i Handelshögskolans aula. Foto: Michael Campanella/SPA

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAär en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.