Nordiska museets och Skansens Vänners årssamman­komst

Måndagen den 8 maj deltog Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum i Skånska gruvan på Kungl. Djurgården.

Kronprinsessan tillsammans med Sanne Houby-Nielsen, Hans Malmsten, John Brattmyhr och Clara Block-Hane vid ankomsten till Skånska gruvan.

Kronprinsessan tillsammans med Sanne Houby-Nielsen, Hans Malmsten, John Brattmyhr och Clara Block-Hane vid ankomsten till Skånska gruvan. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan hälsades välkommen till Skånska gruvan av ordförande Hans Malmsten, styresman Sanne Houby-Nielsen, Skansenchefen John Brattmyhr och vänföreningens verksamhetschef Clara Block-Hane.

Efter årsmötesförhandlingarna delade Kronprinsessan ut resestipendier till stipendiater från Nordiska museet och Skansen.

Sammankomsten avslutades med musikinslag av elever från Lidingö musikskola.

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet.

Kronprinsessan är medlem och första hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.

Läs mer om Nordiska museets och Skansens Vänner