Statsbesök till Estland – dag 3

2–4 maj genomförde DD.MM. Konungen och Drottningen ett tre dagar långt statsbesök till Republiken Estland på inbjudan av H.E. President Alar Karis, som tog emot Deras Majestäter tillsammans med fru Sirje Karis. Regeringen representerades av utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och bistånds- och utrikes­handels­­minister Johan Forssell. Drygt 25 svenska företag deltog också i programmet.

Kungaparet välkomnas till Tartu.

Kungaparet välkomnas till Tartu. Foto: Pontus Lundahl/TT

Syftet med statsbesöket är att fördjupa den mycket goda relationen mellan Estland och Sverige, inklusive relationen i EU där Estland och Sverige är likasinnade i många frågor.

Kungen, president Karis och utrikesminister Billström under tågresan mot Tartu.

Kungen, president Karis och utrikesminister Billström under tågresan mot Tartu. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kungaparet och presidentparet anländer till Tartu centralstation.

Kungaparet och presidentparet anländer till Tartu centralstation. Foto: Pontus Lundahl/TT

Rådhusplatsen, Tartu

Statsbesökets sista dag inleddes med att Kungaparet, utrikesminister Billström och presidentparet reste till Tartu med tåg. Vid rådhusplatsen i Tartu togs de emot av Tartus borgmästare Urmas Klaas. Därefter följde en promenad till Tartu universitet.

Kungen signerar borgmästarens gästbok.

Kungen signerar borgmästarens gästbok. Foto: Pontus Lundahl/TT

Drottningen och fru Karis i Tartu.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Tartu universitet

På Tartu universitet, där president Karis tidigare varit rektor, träffade Kungaparet, utrikesministern och presidentparet representanter för Tartu stad.

Kungaparet och presidentparet utanför universitet, tillsammans med rektor Toomas Asser och Tartus borgmästare Urmas Klaas.

Kungaparet och presidentparet utanför universitet, tillsammans med rektor Toomas Asser och Tartus borgmästare Urmas Klaas. Foto: Pontus Lundahl/TT

Tartu universitet är det näst äldsta universitetet, efter Uppsala, som grundats av Sverige. Gustav II Adolf grundade universitetet 1632. Många kända forskare har varit verksamma här, däribland flera från Sverige. Bland fakulteterna finns Skytteinstitutet och Skandinavistika.

Drottningen får blommor i Tartu.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Gustav II Adolfs minnesmärke

Från Tartu universitet promenerade Kungaparet, utrikesminister Billström och presidentparet, samt rektor Toomas Asser, till Gustav II Adolfs minnesmärke.

Kungaparet, presidentparet, utrikesminister Billström och Tartus borgmästare vid Gustav II Adolfs minnesmärke.

Kungaparet, presidentparet, utrikesminister Billström och Tartus borgmästare vid Gustav II Adolfs minnesmärke. Foto: Pontus Lundahl/TT

Drottning Silvia och Estlands presidentfru Sirje Karis visades runt av kuratorn Ken Ird i The University of Tartu Museum.

Drottning Silvia och Estlands presidentfru Sirje Karis visades runt av kuratorn Ken Ird i The University of Tartu Museum. Foto: Pontus Lundahl/TT

Delta Centre

På eftermiddagen besökte Kungen, utrikesministern och presidenten Delta Centre vid Tartu universitet. Det är ett modernt center för digital teknik och analytiskt och ekonomiskt tänkande, som samlar studenter, forskare och innovatörer inom bland annat datavetenskap, robotik, teknik, matematik, ekonomi och företagsledning.

Kungen under besöket på Delta Center.

Kungen under besöket på Delta Center. Foto: Raigo Pajula

Dr Kristjan Vassil, vice-rektor för forskning, hälsade välkommen och gav en introduktion till centrets arbete. Därefter följde besök vid stationer som presenterade forskning inom bland annat intelligenta material, datorgrafik och virtuell verklighet, biobanker och digital styrning, cybersäkerhet och innovationer för folkhälsa. Här möter man också den del av näringslivsdelegationen som håller fortsatta möten i Tartu.

Estonian University of Life Sciences Forestry Building

Kungen, utrikesministern och presidenten besökte Estonian University of Life Sciences. Arbetet och forskningsverksamheten som bedrivs fokuserar på hållbar utveckling av naturresurser samt bevarande av arv och livsmiljöer. Rektor Ülle Jaakma hälsade välkommen och presenterade universitetets arbete.

Efter plantering av ett träd i Dendroparken besöktes det växtfysiologiska laboratoriet. Där berättade professor Ülo Niinemets om sin forskning, som bland annat omfattar hur växter samspelar med och påverkar sin miljö, samt acklimatiserar sig till olika påfrestningar.

Kungen, utrikesministern och presidenten vid trädplanteringen i Dendroparken.

Kungen, utrikesministern och presidenten vid trädplanteringen i Dendroparken. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Eesti Agrenska Tammistu Centre

Drottningen och fru Karis besökte Eesti Agrenska Foundation i Tammistu. Det är en icke-statlig, ideell organisation som bildades 2003. Det övergripande syftet är att utveckla tjänster för barn och tonåringar med sällsynta diagnoser och funktions­nedsättningar i syfte att förbättra livskvalitet, integration och lika möjligheter för dem och deras familjer. Verksamheten liknar den som bedrivs vid svenska Ågrenska. Drottningen och fru Karis fick möjlighet att samtala med representanter för styrelsen för Eesti Agrenska och fick även en rundvandring.

Kungaparet och presidentparet vid en av utställningarna i Estlands nationalmuseum.

Kungaparet och presidentparet vid en av utställningarna i Estlands nationalmuseum. Foto: Pontus Lundahl/Kungl. Hovstaterna

Estlands nationalmuseum

Eftermiddagens program avslutades med ett besök på Estlands nationalmuseum, Eesti Rahva Museum, där museichefen Dr Kertu Saks hälsade välkommen. President Karis, som var chef för museet 2018–2021, presenterade delar av museets samlingar.

Museet grundades i Tartu 1909 med uppgiften att skydda och utveckla Estlands historia och kultur. En av de permanenta utställningar som visas är ”Encounters”, vilken täcker Estlands förhistoria och historia i detalj, med särskilt fokus på den sovjetiska ockupationen. Museet är byggt på en före detta sovjetisk landningsbana.

I slutet av dagen höll Kungen och president Karis en pressträff.

I slutet av dagen höll Kungen och president Karis en pressträff. Foto: Pontus Lundahl/TT

Avskedsceremoni

Statsbesöket avslutades med en officiell avskedsceremoni utanför nationalmuseet, där presidentparet tog farväl av Kungaparet.

Kungen och presidenten vid statsbesökets avskedsceremoni.

Kungen och presidenten vid statsbesökets avskedsceremoni. Foto: Pontus Lundahl/TT

Om statsbesök

Ett statsbesök är den högsta formen av ett besök mellan två länder och betyder att två statschefer möter varandra under högtidliga former för att befästa relationerna mellan länderna.

Statsbesöken syftar till att lägga grunden till stärkta personliga kontakter och ökat politiskt, handels- och kulturutbyte mellan länderna. Vid ett statsbesök medföljer även statsråd ur regeringen samt en näringslivsdelegation.

Läs mer om statsbesök

Till toppen